בשעות אחר הצהריים אתמול (רביעי), נראה היה שמאבק ההורים לילדים אלרגיים נגד הכוונה להפסיק את העסקתן של הסייעות הרפואיות הסתיים בהצלחה, שעות ספורות מאוחר יותר הדברים כבר נראו מעט אחרת.

משרדי החינוך והבריאות יחד עם השלטון המקומי בישרו אתמול כי סיכמו כי בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ט) תימשך פעילותן של הסייעות הרפואיות לתלמידים בבתי הספר היסודיים עם אלרגיות למזון באותה מתכונת בה פעלו בשנים עברו. לגבי גני הילדים, סיכמו הצדדים כי איפה שיש סייעת אחת, תתווסף סייעת נוספת שתשמש כסייעת רפואית. בגנים בהם יש שתי סייעות, שתיהן תוכשרנה ותקבלנה גמול על מתן מענה לילדים האלרגנים בעת הצורך.

בעמותת יה"ל, המייצגת את ההורים לילדים האלרגיים, בירכו אמנם על ההחלטה בעניין בתי הספר, אך הגיבו בזעם לנושא גני הילדים. לטענת ההורים, במרבית הגנים יש כיום שתי סייעות כך שלא תימשך העסקת הסייעת המיוחדת אלא יכשירו את הסייעות הקיימות ויוסיפו להן גמול מיוחד. ההורים דורשים שישאירו את הסייעת המיוחדת גם בגנים האלה מעבר לסייעות הרגילות.

"העמותה וההורים ימשיכו במאבק עד אשר יובהר שכל הילדים בכל הגילאים בטוחים במסגרת החינוכית" מסרו, "ככלל, ראוי שמשרד החינוך יתקשר עם ההורים והעמותה שמייצגת אותם וייתן תשובות והסברים ראויים ויפסיק לבחון את יכולת הפרשנות שלנו את ההודעות לעיתונות שהוא מוציא".

תגובת משרד החינוך לדברים לא התקבלה, נכון לשעה זו.

במסגרת ההסכמות, הוחלט על הקמת ועדה מקצועית במהלך שנת הלימודים הקרובה שתקבע את תנאי הזכאות לקבלת סיוע רפואי, כדי לגבש בעבור התלמידים עם האלרגיות למזון מענה ראוי. החלטות הצוות אמורות להיות מיושמות בשנת הלימודים שלאחר מכן (תש"פ).

בעמותת יה"ל , הודיעו כי ידרשו ממשרד החינוך לקחת חלק פעיל בוועדה שתוקם. "אנחנו גאים בהורים ובמאבק שניהלנו" אמרה שלומית רדר יו"ר העמותה, "משרד החינוך ושר החינוך הבינו את הטעות הגדולה שעשו. לא נאפשר שוב קבלת החלטות בלעדינו".

בחודש אפריל האחרון הודיע משרד החינוך על ביטולו של מערך הסייעות הרפואיות, האמון על שילובם של ילדים אלרגיים במסגרות החינוכיות והחלפתן באחראי בית ספרי לנושא, במקביל להפיכת בתי הספר לסטריליים.

המשרד גם ביטל את התקנים המאפשרים לילדים אלרגניים לקבל השגחה צמודה מסייעות רפואיות המאפשרות את השתלבותם במערכת הלימודים הרגילה והיודעות לשמור על הילד מחשיפה לחומרים המסוכנים לו וכן לטפל בו באופן מיידי במקרה של חשיפה כזו.