רשות המוניות בעיר ניו יורק שוקלת לאמץ מדיניות חדשה ביחס לחברות נסיעות ה"חלטורה" כמו אובר וליפט, שתשנה לחלוטין את המודל של אותן החברות. על פי ההצעה, כדי לקבל רישיון לפעול בניו יורק, אחד השווקים הגדולים ביותר בעולם, יאלצו שתי החברות לחרוג ממנהגן ולשלם שכר שעתי לנהגיהן. בנוסף, שכר זה יהיה גבוה במיוחד כדי לכסות את ההוצאות הנדרשות על הפעלת המונית.

"ההצעה לשכר מינימום מיועדת לכסות את ההוצאות של הנהגים ועדיין להעניק להם את המקבילה של שכר 15 דולר לשעה" (צילום: Editorial credit: MikeDotta / Shutterstock.com).

רשות המוניות שוקלת לקבל את ההצעות שעלו ממחקר מקיף שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת ברקלי. כותבי המחקר ממליצים באופן חד משמעי להעלות את השכר בפועל שמגיע לנהגים. במקום המודל הנוכחי שבמסגרתו הנהגים אינם מועסקים באופן ישיר על ידי החברה, אלא מעניקים לה שירותי הסעות ומקבלים תשלום על פיהם, יחויבו אותן החברות לשלם שכר שעתי גבוה יחסית לכלל הנהגים.

היום, היות והנהגים לא מוגדרים כמועסקים על ידי החברה, הם אחראיים על תפעול המונית באופן בלעדי. לטענת החוקרים, דבר זה מביא לכך שחלק גדול מהנהגים מביאים הביתה סכום זעום אחרי הוצאות. "ההצעה לשכר מינימום מיועדת לכסות את ההוצאות של הנהגים ועדיין להעניק להם את המקבילה של שכר 15 דולר לשעה" נכתב במחקר. "כיום, שכרם של מרבית הנהגים לא מגיע לרמה הזו".

לכן, מציעים החוקרים להעניק שכר שעתי של 22.7 דולר, מה שיבטיח שכר נטו של 15 דולר לפחות. על פי המחקר, 85% מנהגים אלו בניו יורק מרוויחים בפועל פחות מסכום זה, ולהערכתם ההצעה תעלה את השכר הממוצע של אותם הנהגים ב-22.5%.

כותבי המחקר טוענים שהצעד הוא הכרחי בעיקר לאור העובדה שנהיגה במונית היא עבודה מלאה בעבור מרבית הנהגים. 60% מהנהגים שעובדים בחברות כמו אובר וליפט נוהגים במשרה מלאה, ונהגים אלו מבצעים 4 מתוך כל 5 נסיעות של אותן החברות. עוד נכתב במחקר כי בניו יורק יש היום 80,000 נהגים של אובר וליפט, ואם הם היו מוגדרים כמועסקים אותן החברות היו מוגדרות כמעסיקות הגדולות ביותר במגזר הפרטי.

כותבי המחקר טוענים שהשכר אותו משלמות החברות לנהגים איננו מספיק לכיסוי ההוצאות השוטפות, שעל פי מודל ההעסקה של אותן החברות, נופלות על הנהגים. אותם הכלכלנים ממליצים להעלות את שכר הנהגים ל-22.7 דולר לשעה, כדי להבטיח שכר סופי של 15 דולר אחרי הוצאות. "שכר הנהגים צריך לכלול מרכיב של חופשות, ביחס לשעות העבודה הארוכות של מרבית הנהגים. רכיב זה יביא לשיפור השירות, ושמירה גובהה יותר על ביטחון הנוסעים והולכי הרגל" נכתב במחקר.

חברת אובר ביקרה באופן חריף את המחקר, ומתנגדת ליישום המלצותיה בניו יורק. לטענת החברה, ההצעה תוריד את איכות השירות ללקוחות, ותעלה את מחירי הנסיעות. "אנחנו מאמינים שכל נהגי אובר בניו יורק צריכים להצליח להתקיים בכבוד, אבל ההצעות שהוצעו במסגרת המחקר יעשו זאת באופן כזה שיפגע באיכות השירות לנוסעים" אמר ג'וש גולד, דובר אובר.

החברות טענו שהצעד יוביל לזמן המתנה ארוך יותר כי הנהגים יאבדו את המוטיבציה לקחת נסיעות. על פי המודל הנוכחי על פיו עובדות החברות, כל נהג מקבל אחוז מתוך התשלום על נסיעה. עם זאת, על פי המודל המוצע יקבלו נהגי אובר שכר שעתי, בין אם היו להם נסיעות ובין אם לא. לטענת החברות, מצב זה יוביל לירידה במוטיבציה לקחת עבודות, ולכן לעלייה בזמן ההמתנה ללקוחות.