כחלק מיום האזרחים הוותיקים שיצוין היום (שני) בכנסת, תגיש הוועדה המשותפת בראשות חברת הכנסת טלי פלוסקוב (כולנו) דו"ח ביניים לתכנית אב לאומית בתחום הזקנה. עיקרי ההמלצות כוללים הבטחת קיום נאות לכל אזרח ותיק, פטור מתשלום בתחבורה הציבורית, פטור מתשלום על תרופות, העלאת קצבת הזקנה, ביטוח סיעודי ממלכתי, שיפור תנאי ההעסקה של המטפלות ויובטח קיום נאות לכל אזרח ותיק

תוספת ותק

תוספת הוותק לא תחושב כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה: אדם זכאי לצבור תוספת ותק עד ל-50% מקצבת הזקנה לכל היותר, שהם כ-700 שקלים בחודש. בשנים האחרונות העלתה הממשלה את סכום תוספת הוותק לקצבת הזקנה, אך הקשישים העניים אינם מקבלים את התוספת משום שהיא מתקזזת עם השלמת ההכנסה. כך נוצר מצב שאף שכל הקשישים זכאים לתוספת, דווקא הקשישים העניים, שזקוקים לתוספת יותר מכול, אינם מקבלים אותה. הצעה זו באה להחריג את תוספת הוותק מחישוב השלמת הכנסה כדי שאותם קשישים יוכלו לקבל תוספת ותק.

הצמדת הקצבה האוניברסלית

קצבת הזקנה האוניברסלית המשולמת לכל אזרח ותיק תוצמד לשכר הממוצע במשק או למדד המחירים לצרכן – הגבוה מבין השניים. התוספת הנובעת מההצמדה לא תחושב כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה. עד שנת 2003 הקצבה הוצמדה לשכר הממוצע, משנה זו היא מוצמדת למדד המחירים שהתעדכן ב-3.6% בלבד במהלך השנים האחרונות לעומת השכר הממוצע שהתעדכן ב-24.19%. הצמדה לשכר הממוצע במשק או למדד המחירים לצרכן תבטיח שכל עלייה תלווה בהעלאה אוטומטית של סכום הקצבה.

גיל אחיד לקצבה

תבוטל הדיפרנציאציה בגיל בכל הקשור בקצבאות הזקנה ותינתן קצבה זהה לכל אזרח ותיק מעל גיל הפרישה.

דוח האוכלוסייה המבוגרת בישראל מעלה תמונה חברתית עגומה (צילום: נתי שוחט/ פלאש 90).

זכויות ושירותים

כל אזרח ותיק הזכאי להשלמת הכנסה יהיה פטור מתשלום בעבור תחבורה ציבורית, מהשתתפות ברכישת תרופות ומתשלום בעבור ביקור רופא. גיל הזכאות לטיפול שיניים חינם ירד ל-70. כמו כן, כל אזרח ותיק יהיה זכאי לסיוע משפטי חינם במידת הצורך.

הכנסה של מקבלי השלמת הכנסה

הסכום שמקבלי השלמת הכנסה יהיו רשאים להשתכר מעל גובה הקצבה (disregard) יועלה ל- 3,700 שקלים. הפחתת הקיזוז מ-60% ל-30%.

גיל פרישה אופציונלי וגמיש לנשים

חלופה אפשרית כפי שהמליץ המשרד לשוויון חברתי: מתן זכות הבחירה בדבר המשך עבודה לנשים מבוגרות מעצים אותן, מחזק את עצמאותן הכלכלית, מקדם את התעסוקה במשק והולם את הערך של כבוד האדם וחירותו.

 ביטוח סיעודי לכל אזרח

הביטוח הקיים במסגרת חוק הסיעוד יישאר כפי שהוא, אך יורחב לכלל האוכלוסייה. הביטוח הסיעודי בקופות החולים יורחב לכלל האוכלוסייה, במימון המדינה: כיום גמלת הסיעוד אינה ניתנת לכל מי שזכאי בגין מצבו התפקודי אלא תלויה במבחן הכנסות, וכך חלק גדול מהאוכלוסייה אינם מקבלים סיוע מטעם המדינה. השינוי המוצע יבטל את מבחן ההכנסות, והזכאות תהיה אוניברסלית. מאחר והביטוח הממלכתי אינו מכסה את כל הצרכים, ומאחר וחלק ניכר מהאוכלוסייה אינם מבוטחים בביטוח סיעודי בקופת החולים, יינתן ביטוח סיעודי לכל האוכלוסייה במסגרת קופות החולים בתנאים הקיימים כיום.

קצבת זקנה (אילוסטרציה)

פיקוח ובקרה

סעיף חשוב נוסף בתכנית עוסק בפיקוח ובקרה הולמים שיבטיחו טיפול מקצועי ראוי. המוסד לביטוח לאומי יקבל עליו את האחריות לפיקוח. בנוסף, יחוזק מעמדן של המטפלות על-ידי מיסוד מקצוע המטפלת, שיפור הדימוי של המקצוע, העלאת שכרן, שיפור תנאי עבודתן ופתיחת חסמים, ובכלל זה ביטול ה-disregard וחתימת הסכם קיבוצי עמן בשיתוף ההסתדרות והמוסד לביטוח לאומי. מכיוון שהמטפלות מבצעות מטלות קשות בתנאי עבודה קשים ובשכר נמוך, שיפור המעמד של המקצוע, העלאת השכר ושיפור תנאי העבודה יאפשרו למשוך עובדים נוספים למערכת ויעודדו עובדים להתמיד בתפקיד. אחת הדרכים להעלאת השכר היא ביטול ה-disregard למטפלות המקבלות השלמת הכנסה. כמו כן, כיום המטפלות אינן מקבלות שכר בעבור זמן המעבר ממטופל למטופל, ומעבר לשכר חודשי יפתור בעיה זו.

סיוע למשפחה

עוד עוסקת התכנית במתן סיוע כספי כללי לבני משפחה המטפלים באופן קבוע ורציף בזקן סיעודי: על המשפחות המטפלות מוטל עומס כלכלי רב בגין הטיפול בבן משפחה הזקוק לסיוע. יש מקום להקל את הנטל הזה על ידי תשלום קבוע לבני משפחה המטפלים בזקן באופן אינטנסיבי במשך תקופה ארוכה.