בג"ץ דחה אתמול (רביעי) עתירה שהגישה המדינה על פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר שבתו שביתה חלקית. ההחלטה מותירה על כנה את האופן שבו על מעסיקים לשלם לעובדיהם אשר נקטו בעיצומים.

על פי חוק, מעסיק שעובדיו נוקטים עיצומים (שביתה חלקית) רשאי לשלם להם שכר חלקי המתאים לכמות שעבדו בפועל. לאורך השנים האחרונות טענה ההסתדרות במספר הליכים כי הנהלת נמל אשדוד עושה שימוש בזכות זו על מנת להרתיע עובדים מלשבות.

באוגוסט האחרון פסק בית הדין הארצי לעבודה בסכסוך, והתווה את הדרך שבה יש לנקוט לפני שמתאימים את השכר המשולם לכמות העבודה שבוצעה, וכן את האופן שבו ייקבע גובה השכר המגיע לעובד, בהתאם להוראות החוק.

בצעד חריג, עתרה המדינה (אגף שכר והסכמי עבודה באוצר) לבג"ץ כנגד החלטת בית הדין הארצי לעבודה, וביקשה להעמיד לרשות המעסיק כלים קיצוניים יותר מאלה שמעמיד החוק ופסק הדין שניתן אשתקד. בין היתר ביקשה המדינה שייקבע כי המעסיק רשאי להוריד משכר העובד באופן חד-צדדי כראות עיניו, ללא פניה מוקדמת לבית הדין, וכן כי הוא יהיה רשאי לנכות לעובד את מלוא השכר המשתלם לפי תפוקות, גם אם העובד השלים את ביצוע העבודה המזכה בשכר זה.

בהחלטת בג"ץ שניתנה אתמול נדחתה עתירת המדינה, כשהרכב השופטים שב והדגיש כי בג"ץ אינו נוטה להתערב בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה, וקובע כי גם במקרה זה, אין מקום להתערבותו.

ההסתדרות יוצגה על ידי עורכי הדין שי תקן, מורן פרידמן והילה זקס ממשרד פישר בכר חן ושות' וכן על ידי עורכי הדין חנה שניצר ואלעד מורג מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.