הממשלה אישרה היום (ראשון)  את הקמת הבורסה לעסקים קטנים ובינוניים. מטרת ההצעה, אותה יזמו שר האוצר משה כחלון ושרת המשפטים  איילת שקד, היא ליצור תשתית עבור אותם עסקים לגיוס הון מהציבור כחלופה להון המגיע מהבנקים. הבורסה החדשה תהיה כפופה לרשות לניירות ערך ותפעל כזירת מסחר משנית לבורסה לניירות ערך הפועלת כיום.

"החוק סולל את הדרך להקמת פלטפורמה שתסייע בעיקר לחברות הקטנות והבינוניות שהן קטר הצמיחה של המשק" אמר כחלון אחרי אישור ההצעה, "המהלך מצטרף לשורת צעדים שעשינו על מנת להקל על חברות קטנות ובינוניות בהפחתת שיעורי המס, בהפחתת רגולציה ובצמצום הביורוקרטיה. לצעדים אלו יש קשר ישיר להגברת הצמיחה ולחיזוק חוסנו של המשק הישראלי".

שרת המשפטים, איילת שקד הוסיפה כי "זהו צעד נוסף בפעולות שאנחנו מובילים בקדנציה האחרונה לחיזוק עסקים קטנים ובינוניים, המהוות מנוע צמיחה מרכזי של המשק ומקור הכנסה ותעסוקה לחלק גדול מהציבור. בשורה נוספת בהקמת הבורסה הייעודית היא מתן האפשרות לציבור להשתתף בהצלחתן של החברות".

את ההצעה העלו השניים לראשונה לפני כשנה וחצי, מתוך הכרה בכך שהעסקים הקטנים והבינוניים מחזיקים את רוב העובדים במשק ומהווים בסיס משמעותי ליכולת של המשק לצמוח. באפריל 2017 הוחלט על הקמת צוות משותף לשני המשרדים שיבחן את הנושא ויציע מתווה להקמת הבורסה לעסקים קטנים ובינוניים. הצוות, בהשתתפות יו"ר רשות ניירות ערך, יו"ר רשות המיסים והמשנה ליועץ המשפטי, גיבש את המתווה שהוגש לממשלה בנובמבר האחרון וכלל שורה של הקלות רגולטוריות לעומת הדרישות מהחברות הנסחרות בבורסה הקיימת היום.

ההקלות המרכזיות שנכנסו לתוך הצעת החוק שתאושר היום בממשלה נוגעות לפרק ח' בחוק רשות ניירות ערך, שעיקרו חובת הדיווח של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה. כדי לפשט את התהליך עבור עסקים קטנים מציעה הממשלה להעמיד חתם מלווה שיסייע לעסקים הקטנים בתהליך ההנפקה ובהכנת הדוחות התקופתיים. בנוסף החוק יסמיך את שרת המשפטים לקבוע הקלות שונות בתחום חוק החברות לעסקים ששווי המניות שלהם מוערך בעד 600 מיליון שקלים.

במשרד האוצר רואים בהקמת הבורסה לעסקים קטנים ובינוניים תשתית חשובה מאוד גם בהיבט של התחרות בשוק המימון וגם ביכולת של עסקים קטנים להתפתח. בתחום המימון, הבורסה החדשה תאפשר לציבור הרחב נתיב השקעה ישיר בעסקים הקטנים ותיצור עבור העסקים הקטנים חלופות למקורות מימון. באוצר מקווים כי הרחבת אפשרויות המימון של העסקים הקטנים תוביל גם להוזלה של האשראי הניתן על ידי הבנקים שעד היום לא הייתה להם תחרות.

השפעה חיובית נוספת אותה מקווה הממשלה להשיג בעזרת הבורסה לעסקים קטנים היא צמצום ההשפעות של השוק האפור אליו פונים בעלי עסקים הזקוקים לאשראי ונדחים על ידי הבנקים. כך שיצירת אלטרנטיבות מימון מוסדרות לא רק שתקטין את עלויות המימון אלא גם יכולה להקטין את החשיפה של עסקים קטנים למצבים מפוקפקים.

במסגרת הצעת ההחלטה המובאת לממשלה היום תעביר הממשלה את הצעת החוק לוועדת השרים לחקיקה ובמקביל תבקש מהכנסת להפעיל על הצעת החוק את סעיף 81(ג) שנועד לקצר את תקופת ההמתנה הנדרשת בחקיקה כך שהצעת החוק תוכל לעבור בקריאה ראשונה כבר השבוע עוד לפני פיזור מושב הקיץ.