העמותה לחינוך תורני "מגדלות – המרכז לחינוך", תשלם קנס פלילי בסך 904 אלף שקלים משום שלא הפרישה פנסיה לעובדיה, זאת בעקבות כתב אישום שהגיש נגדה משרד העבודה והרווחה. העמותה, שהפעילה תיכון בבני ברק, לא העבירה ליעדם כספים שניכתה בעבור תשלומי הפנסיה של שמונה מעובדיה במשך כשנתיים שהועסקו כמורים. על מנהל העמותה, צוריאל שטרית, נגזר קנס אישי נפרד של 40 אלף שקלים, וכן התחייבות עצמית על סך 226 אלף שקלים שלא לבצע עבירה דומה בשלוש השנים הקרובות. הקנסות הוטלו במסגרת הסכם טיעון שכלל את הודאתו בעבירה.

"לא ניתן להפריז בחשיבותו של הערך הכלכלי שנפגע כתוצאה מביצוע העבירה" קבע שופט בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אורן שגב, "מדובר על סכומי כסף שנועדו להבטיח את זכויותיהם הסוציאליות והפנסיוניות של העובדים, אשר נוכו ממשכורתם ולא הועברו ליעדם. העבירה משולה לשליחת יד על ידי המעסיק לכיסו של העובד, תוך פגיעה ממשית בו ובזכויותיו האלמנטריות ביותר".

כתב האישום כנגד העמותה ומנהלה, שהוגש באמצעות עו"ד יצחק ששון בעקבות חקירה שביצע האגף הפלילי במינהל ההסדרה והאכיפה, האשים את הנאשמים בעבירות על חוק הגנת השכר –  עבירה חמורה שכן משמעותה  לקיחת כספים ששייכים לעובדים ונוכו משכרם ולא הועברו ליעדם, דהיינו לקרן הפנסיה שלהם.

בקביעת העונש התחשב בית הדין במספר שיקולים: הודאת הנאשמים ונטילת האחריות בהזדמנות הראשונה, החיסכון בזמן שיפוטי יקר, העובדה שכבר בתחילת החקירה שולמו כל הכספים המיוחסים לכתב התביעה ותוקנו המחדלים האמורים- העמותה שילמה את מלוא התשלומים, העובדה שעמותה נאלצה להפסיק את פעילותה בעקבות מצבה הכלכלי הקשה, וכן העובדה שמדובר בעמותה ללא כוונת רווח שפעלה למטרות ציבוריות ראויות בתחום החינוך – הקימה והפעילה ישיבות ומדרשיות לבנים ולבנות במסגרת החינוך הכללי התורני.

השופט דחה את טענת המדינה כי העמותה עברה 58 עבירות לפי חוק הגנת השכר במשך שנתיים, וטען כי מדובר בעבירה אחת ביחס לכל אחד משמונת העובדים. בגין כל עבירה נקנסה העמותה ב-113 אלף שקלים (10% מהקנס המקסימלי הקבוע בחוק) – 904 אלף שקלים סך הכל.

"חוקי המגן קובעים זכויות סוציאליות מינימליות שלא ניתן לוותר עליהן וזאת, על מנת ליצור שכבת הגנה ממשית לעובדים" מסרה מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, יפה סולימני, "מדובר בעבירות שהמשמעות הישירה שלהם הנה פגיעה בוטה בשכר העובדים ובתנאי עבודתם. כל מעסיק חייב על פי חוק להפריש לפנסיה עבור כל עובד, וחשוב שהעובד יוודא שהמעסיק אכן מפריש סכום שכזה וכן, שהניכויים עבור הפנסיה הגיעו ליעדם".

עו"ד איריס מעודה, אחראית על התובעים החיצונים בתביעה הפלילית הוסיפה כי "מדובר באחת מהעבירות החמורות בתחום דיני העבודה. בפרט שהמדובר בעבירה שבוצעה כלפי מספר עובדים ולאורך תקופה. על מעסיקים להקפיד ולקיים אל כלל הוראות החוק. מעסיק שיימצא שהפר את דרישות החוק, ינקטו נגדו סנקציות משמעותיות. בעקבות הרשעת המעסיקה ואחרים, אנו מקווים לייצר הרתעה אצל מעסיקים ופועלים כדי שהמודעות של כלל הציבור לנושא תגבר".

על פי משרד העבודה והרווחה ניתנו מאז תחילת 2017 ועד היום 612 התראות ו-501 עיצומים בגובה של כ- 48.4 מיליון שקלים בגין אי העברת ניכויי שכר ליעדם בניגוד לחוק הגנת השכר, הוגשו 19 כתבי אישום וניתנו 20 גזרי דין לפי חוק זה.. בנוסף ניתנו 2039 התראות ו-545 עיצומים בגובה כ-8.72 מיליון שקלים בגין הפרת צו הרחבה לפנסיה.

את תגובת מגדלות לא ניתן היה להשיג.