הממשלה הזמינה דו"ח מה OECD שבחן את מידת הרגולציה במדינת ישראל. הדו"ח מצא כי הממשלה מצליחה לצמצם את הרגולציה באופן משמעותי. הדו"ח שהוצג הבוקר בישיבת הממשלה מעריך את הצעדים שביצעה הממשלה להפחתת הרגולציה כמרחיקי לכת ומציין לטובה את האגף לטיוב רגולציה במשרד ראש הממשלה, את תכנית החומש להפחתת הרגולציה ואת תהליך ה-RIA העוסק בתרבות הארגונית של משרדי הממשלה.

ראש ועדת הרגולציה של ה OECD, ניק מלישב, הציג את הדו"ח לממשלה וציין כי "ישראל רשמה התקדמות משמעותית בצמצום עודף הרגולציה וכי התהליך התאפשר הודות להובלה של רה"מ ולמחויבות שלו לנושא, ולהעמדת התחום בראש סדר העדיפויות הממשלתי".

ראש הממשלה קיבל לידיו את הדו"ח ואמר כי "ה-OECD מצא שלישראל יש הישגים רבים בהפחתת הרגולציה בשנים האחרונות, בזכות המאמצים הרבים שהובלנו כאן כולנו יחד. אנחנו נמשיך לפעול כדי לחתוך בביורוקרטיה למען אזרחי ישראל".

הדו"ח שלמעשה הוזמן על ידי ממשלת ישראל מהווה אישור למדיניות אותה מובילה הממשלה בשנים האחרונות לצמצם את החיכוך של הממשלה עם המגזר העסקי תוך כדי הפחתה של הנטל על בעלי העסקים, הקטנת הביורוקרטיה והפיקוח הישיר ומעבר למודלים של פיקוח על בסיס הצהרה בתחומים שונים.