הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביצעה עדכון שלישי לנתוני הרבעון הראשון של 2018 וממנו עולה שיפור במגמת הצמיחה של המשק הישראלי המתבטא גידול של 4.7% בתוצר המקומי. זאת לאחר שבאומדן הראשון העריכה הלמ"ס את הצמיחה ב-4.2% ובאומדן השני העלתה את הצמיחה לרמה של 4.5%.

העליה בתוצר נרשמה בכל פילוחי המשק אותם מודדת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשאת מגמת הצמיחה מובילה ההוצאה לצריכה ציבורית עם עליה של 11.5% (נתון זהה לאומדן הקודם), יצוא הסחורות והשירותים רשמו עליה של 11.3% (לעומת 9.5% באומדן הקודם) ועליה של 10% בצריכה הפרטית (זהה לאומדן הקודם).

רחוב קינג גורג' בתל אביב, אוקטובר 2016 (צילום: סרג' אטטל/ פלאש 90)

במסגרת העליה בהשקעה בנכסים קבועים (6.3%) נרשמו מגמות הפוכות כשההוצאה על כלי רכב רשמה זינוק של 317.3% (!) ברבעון הראשון של השנה. לעומת זאת, באופן לא מפתיע, הפילוח שבו דווקא נרשמה ירידה בפעילות המשק הוא ענף הבניה למגורים שירד בכ-16.7%. ירידה זו תואמת את המגמות שנרשמות בחודשים האחרונים ביחס להקטנה בהתחלות הבניה עקב הירידה הקלה שנרשמה במחירי הדיור. נתון מטריד נוסף הוא הירידה בהשקעות במכונות וציוד בשיעור של כ-9.2%. נתון זה אומנם תנודתי למדי אך הוא משקף אפשרות להאטה עתידית של הענפים התעשייתיים במשק.

בתחום היצוא, ניתן לראות כי ייצוא השירותים מוביל את המגמה עם גידול של 15.7% בחישוב שנתי בעוד ייצוא הסחורות צמח ב 7.7% בחישוב שנתי. בתחום ייצא הסחורות אפשר לראות עליה יפה של 12.7% ביצוא החקלאי.

בנייני דירות חדשים ברחובות (צילום: ליאור מזרחי / פלאש 90).

סה"כ האומדן השלישי לרבעון הראשון של 2018 נושא עימו בשורות טובות עם העלאה של אומדני הצמיחה ברוב הענפים. אם הצמיחה של 4.7% תימשך לאורך כל השנה תהיה זו עוד הצלחה ששר האוצר כחלון יוכל להתגאות בה, על אף שלאחרונה הכריז כי הוא רוצה להציב יעד צמיחה של 5%. עם זאת יש לשים לב לנתוני הצמיחה החריגים הנגזרים מיבוא מוגבר של כלי רכב. נתון שמאפיין את הרבעון הראשון של השנה בשנים האחרונות. האטה צפויה ביבוא כלי הרכב עלולה להוריד באופן משמעותי את הנתונים ברבעונים הבאים.