עובדי ועדי הטלוויזיה החינוכית מאיימים לעתור לבג"ץ כנגד הפסקת שידורי התחנה בלא שהוסדרו תנאיהם של העובדים. במכתב ששלחו אתמול (שלישי) עורכי הדין יובל יועז ודורון ברקת לממלא מקום נציב שירות המדינה, אהוד פרוואר, טענו כי המדינה דוחקת את העובדים לפרישה בתנאים פחותים – זאת באמצעות הפסקת שידורי הטלוויזיה החינוכית תוך סירוב לפטר את עובדיה או להורות על סגירת היחידה.

הטלוויזיה החינוכית היא יחידת סמך במשרד החינוך מאז שנת 1968. על אף שחוק השידור הציבורי מ-2014 קובע כי התחנה תפסיק את פעילותה החל מה-15 באוגוסט, עד עתה לא נתקבלה כל החלטה רשמית של נציבות שירות המדינה או כל גורם ממשלתי אחר לסגור את היחידה.

זהו מצב שהדעת אינה סובלת. תכליתו היחידה היא לשבור את רוחם של העובדים ולגרום להם להסכים לכל הצעת פרישה, מבזה ומקפחת ככל שתהא, מצד משרד האוצר

עד ל-14 באוגוסט, כתבו עורכי הדין, יגיעו עובדי החינוכית לעבודתם 'כימים ימימה' ובתוך כך "יקיימו את השידורים, יפיקו תכנים, הכל כמיטב יכולתם, ניסיונם, מומחיותם ומקצועיותם". אולם, גם יום אחרי כן, ב-15 לאוגוסט, צפויים העובדים להמשיך ולהתייצב לעבודתם – אך לא לעשות דבר. "הם לא יקיימו את השידורים ולא יפיקו כל תכנים, שכן החל מיום זה, במצוות החוק, תופסק פעילותה של הטלוויזיה החינוכית הישראלית והאחריות לשידורים האמורים תעבור לידי תאגיד 'כאן'. אלא שהעובדים גם אינם מפוטרים מעבודתם, ויחידת הסמך שהיא הטלוויזיה החינוכית הישראלית אינה נסגרת, בהיעדר כל החלטה בעניין זה, כאמור, לא של נציב שירות המדינה ולא של כל גורם אחר".

"זהו מצב שהדעת אינה סובלת", הוסיפו עורכי הדין. "תכליתו היחידה היא לשבור את רוחם של העובדים ולגרום להם להסכים לכל הצעת פרישה, מבזה ומקפחת ככל שתהא, מצד משרד האוצר. זהו גם מצב שאינו כדין, העולה כדי אי-סבירות קיצונית, והנגוע בחוסר תום לב ובהתנהלות בלתי הגונה של רשויות המינהל כלפי העובדים".

הפגנת התמיכה בטלוויזיה החינוכית (צילום: ניצן צבי כהן).

מזה ארבע שנים לדבריהם נמנעה המדינה מלקיים עם העובדים וההנהלה מו"מ משמעותי – ורק בחודש האחרון הואיל משרד האוצר להעביר להנהלה הצעה לתוכנית פרישה לעובדים, שתוקפה יפוג ביום המעבר עצמו, שכן היא מותנית בחתימה על הסכם קיבוצי עד ליום זה, ובלא שמלוא משמעויותיה חשופות לעובדים.

"נדרש מכם בכל הכבוד להחליט: האם עובדיה של הטלוויזיה החינוכית הישראלית, שתרמו את כל כשרונם, מרצם, ניסיונם ומומחיותם להצלחת שידוריה לאורך השנים יוכלו להמשיך בעשייתם זו, או שהטלוויזיה החינוכית הישראלית תעבור מן העולם בהחלטת מינהל בדבר סגירת יחידת-הסמך", כתבו והבהירו כי העובדים מצפים לתשובה לשאלה זו בתוך שבוע ולא, יפנו לבג"צ. "מצב הביניים הנוכחי, שהוא שעטנז נורמטיבי שהדעת אינה סובלת, עולה כדי פגיעה אנושה בזכויות מרשינו כעובדי מדינה, שאינה כדין".

הפגנת התמיכה בטלוויזיה החינוכית (צילום: ניצן צבי כהן).

עוד הזכירו עורכי הדין, כי בשנת 2014 נחתם הסכם עקרונות המסדיר את זכויותיהם של עובדי רשות השידור במהלך סגירתה, וכי טרם הסגירה אף נקבעה מכסה בחוק כי 51% מהתקנים בתאגיד יאוישו על ידי אנשי רשות השידור לשעבר – תוך פטור מחובת מכרז. אולם עובדי הטלוויזיה החינוכית לא נהנו מהסדר דומה.