בעשורים האחרונים גדל באופן ניכר, כ-30,000 תיירים בשנה, הלוקחים חלק במה שנקרא 'תיירות מרפא', כחלק מתופעה כלל עולמית. על אף הצעדים החלקיים שנעשו עד כה בתחום הסדרת הפעילות, טרם גובשה מדיניות ממשלתית ברורה בתחום תיירות רפואית בישראל. רוב תיירות המרפא מקורה במזרח אירופה, רוסיה, אוקראינה, קפריסין וממדינות שכנות אחרות.

הצעת חוק שלראשונה מסדירה את תיירות המרפא עברה אתמול (רביעי) בכנסת בקריאה שלישית. הניסיון של ח"כ מרב מיכאלי (המחנ"צ), יוזמת החוק, להגביל את פעילות תיירות המרפא ל-5% מכלל פעילות בתי החולים, נדחה. החוק ייכנס לתוקף תשעה חודשים ממועד פרסומו, למעט הסעיף המגביל שכר הרופאים, שייכנס לתוקף לאחר שיותקנו תקנות בעניין.

ח"כ מרב מיכאלי. צילום: פלאש 90

הצעת החוק מורכבת ממספר עקרונות, בינהם: מניעת פגיעה בטיפול המוענק למטופלים ישראלים כתוצאה מתיירות המרפא, הפניית הכנסות מפעילות זו לטובת השקעה במערכת הבריאות הציבורית והבטחת טיפול מקצועי ואתי לתייר המרפא.

הגבלות למען החולים הישראלים

לפי הצעת החוק יוסדר רישומם של סוכני תיירות המרפא, קובעת נורמות לפעילותם, בהם שמירה של סודיות רפואית, אספקת מידע גלוי ומלא לתייר הרפואי, כולל איסור על יצירת קשר עם רופאים שלא דרך גורם שנקבע ומינוי ועדת משמעת ומפקחים לתחום. סוכן תיירות מרפא שעבר עבירת משמעת, ייקנס בסכום של 14 אלף ש"ח. משרד הבריאות יורשה להגביל את בתי החולים בקליטת תיירי מרפא אם יהיה חשש לפגיעה בזמינות הטיפול לחולה הישראלי. תיירי מרפא לא יטופלו בשעות הפעילות הרגילות של בתי החולים, והרופא המטפל לא יקבל סכום הגבוה מטיפול שלא לתייר מרפא (אלא אם ייקבע אחרת בתקנות). בנוסף, מוסד רפואי ציבורי שנתן טיפול רפואי לתייר מרפא בשעות הטיפול הרגילות או לא מסר מידע למפקח או למשרד הבריאות, יוטל עליו עיצום כספי בסך 50 אלף ש"ח.

ח"כ מיכאלי שמחה על אישור הצעת החוק: "הגשתי את הצעת החוק שלי להגבלת התיירות הרפואית כדי לוודא שהתיירות הרפואית לא תבוא על חשבון אזרחיות ואזרחי ישראל, שמערכת הבריאות היא שלהןם. החוק הסופי קיבל את העקרונות בהצעה שלי ונותן למשרד הבריאות את הסמכות להגביל תיירות רפואית במקומות שיש חשש שאינה עומדת בהם. בזכות ההצעה שלי גם יועברו רווחים מהתיירות הרפואית לבתי חולים בפריפריה, ונקבע שלא ישולם שכר שונה על טיפול בתייר רפואי".

"צעד חשוב"

שר התיירות יריב לוין בירך על ההצעה: "עשינו צעד חשוב להסדרת התחום בישראל. העיסוק בתחום התיירות הרפואית לישראל הפך בשנים האחרונות לתעשייה ענפה המכניסה לישראל מטבע חוץ רב, ומהווה מקור משמעותי למסים, תעסוקה, וכן אפיק גיוס משאבים מהותי למערכת הבריאות. הסדרה חוקית נכונה של התחום יש בה כדי לתרום לענף התיירות כולו, הן בהגדלת מספרי התיירים הנכנסים לישראל והן בשיפור תדמיתה של ישראל והצגת פניה היפות והמתקדמות בעולם".

שר הבריאות יעקב ליצמן מתחסן כנגד שפעת (צילום: דוברות משרד הבריאות)

סגן שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן חידד את הצד הישראלי בתיירות המרפא: "בזכות ההצעה נוכל לקיים תיירות מרפא, תוך הבטחת טיפול ראוי ומקצועי בתיירים, ומצד שני נוודא כי תיירות המרפא לא תבוא על חשבון המטופל הישראלי וכי ההכנסות מתיירי המרפא יופנו לחיזוק המערכת הציבורית".

משרד הבריאות מצידו התחייב לדווח לוועדת העבודה והרווחה כל שנה על הכספים הנוספים שיעביר לבתי החולים בפריפריה מרווחי התיירות הרפואית. הישגי הרפואה בישראל הפכו את התיירות הרפואית לאפשרית ומבוקשת. אבל מערכת הבריאות היא של הישראליות והישראלים. החוק שלי בא לוודא ולשמור שהיא נשארת כזאת".