הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול (רביעי) נתונים בנושאי בריאות מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא רפואה מונעת – חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות. על פי הנתונים 92% מההורים מחסנים את ילדיהם, האחוזים של מתחסנים נגד שפעת ונבדקים לגילוי מוקדם עולה עם רמת ההכנסה.

מי מתחסן?

על פי נתוני הלמ"ס  92% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, בכל החיסונים בהתאם לגיל הילד, 91% מהיהודים ו-95% מהערבים; 93% מהחרדים ו-92% מהחילונים. כ-4% אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכאחוז אחד אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. כ-2% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שאינם מחסנים את ילדיהם בקביעות, מכיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.

חשוב לציין שאחד המרכיבים הכי חשובים בחיסונים הם שכל האוכלוסיה תתחסן, מי שאינו מחסן את ילדיו מסכן אותם ואת הסביבה.

בכל הנוגע לחיסון נגד שפעת עונתית, עולה מהנתונים כי 26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון ב-12 החודשים האחרונים: 24% מהגברים ו-27% מהנשים, 26% מהיהודים ו-24% מהערבים.  אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל-65% בגיל 75 ומעלה.  אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות: 14% מהחרדים לעומת 29% מהחילונים.

אחוז המתחסנים עולה גם בהתאם לרמת ההכנסה: 22% בקרב אנשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש (ברוטו) היא עד 2,000 ש"ח ו-28% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בחודש היא יותר מ-2,000 ש"ח.  ב-2010 התחסנו 23% מבני 20 ומעלה, 62% בקרב בני 75 ומעלה, 24% מהיהודים ו-17% מהערבים, 11% מהחרדים ו-25% מהחילונים.

נבדקות יותר

על פי נתוני הסקר, 74% מהנשים בנות 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה: 77% מהיהודיות, לעומת 54% מהערביות, 49% מהחרדיות, 74% מהדתיות ו-79% מהמסורתיות והחילוניות. השיעור עולה עם הגיל: 40% בגיל 49-40, 86% בגיל 59-50, ו-94% בגיל 60.

גם לרמת ההכנסה, כך נמצא, יש השפעה על ביצוע הבדיקה: מ-56% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח, ועד ל-84% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש מעל 4,000 ש"ח.

57% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 60% מהיהודיות לעומת 44% מהערביות; 33% מהחרדיות לעומת 64% מהחילוניות; 31% מבנות 49-40, 74% מבנות 59-50, ו-80% מבנות 74-60.

בקרב בנות 74-50: 90% עשו את הבדיקה אי פעם, 77% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-10% נבדקו יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.

בשנת 2010 דיווחו 70% מהנשים בנות 40 ומעלה שהן עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה. 57% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-8% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

61% מהנשים בנות 25 ומעלה עברו אי פעם בדיקת משטח לגילוי סרטן צוואר הרחם: 67% מהיהודיות לעומת 27% מהערביות; 42% מהחרדיות, 58% מהדתיות, 67% מהמסורתיות ו-76% מהחילוניות; 57% מבנות 39-25, 70% מבנות 59-40, 60% מבנות 74-60 ו-41% מבנות 75 ומעלה.

37% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 40% מהיהודיות לעומת 17% מהערביות; 24% מהחרדיות לעומת 49% מהחילוניות; 42% מבנות 39-25, 48% מבנות 49-40, 39% מבנות 59-50 ו-24% מבנות 74-60. 12% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

בקרב בנות 65-25: 64% עשו את הבדיקה אי פעם, 42% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-13% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

בשנת 2010 דיווחו 45% מהנשים בנות 25 ומעלה שהם עשו אי פעם בדיקת צוואר הרחם. 30% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-15% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.