מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (חמישי), בקריאה ראשונה, את הצעת החוק של שר העבודה והרווחה חיים כץ להסדרה ופיקוח על מערך המסגרות לגיל הרך, שיקבע חובת רישוי למעונות תוך קביעת תנאי הפעלה שיבטיחו את שלומם וטובתם של הפעוטות לצד קביעה שהפעלת מעון יום ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון הן עבירות פליליות. החוק יחול על כלל המסגרות לגיל הרך, בהן גם המעונות הפרטיים.

חוק החדש יטיל, לראשונה, חובה על בעלים של מעון יום לפעוטות להוציא רישיון הפעלה שיינתן מהממונה על מעונות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. תוקפו של רישיון הפעלה יהיה לשנה ולממונה הסמכות לחדשו לתקופות נוספות של שנתיים ולאחר מכן לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת.

לממונה על מעונות היום יינתנו כלי אכיפה מנהליים וסמכויות אכיפה והרתעה פליליות, בהם סמכות למתן צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, הטלת עיצומים כספיים וכן התראות מנהליות לצד הוראות עונשין לפיהן הפעלת מעון יום ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון הן עבירות פליליות.

התקציב לצורך הסדרת מערך המסגרות לטיפול בילדים בגילאי 3-0 יעמוד על 280 מליון שקלים, בפריסה לשבע שנים, וכן יוקצה כוח אדם נוסף לאגף מעונות היום. התקציב ישמש להבטחת אכיפה אפקטיבית ויעילה לשלומם וביטחונם של הילדים, תוך מתן דגש על הדרכה והכשרת מטפלות וכן לצורך סבסוד התקנת מצלמות במעונות יום.

"לאחר עשור של ניסיונות כושלים יצרנו סדק בקיר ונסדיר לראשונה את הפיקוח על מעונות היום במטרה לספק את ההגנה הבסיסית והמתבקשת לילדי ישראל" אמר הבוקר השר כץ, "ההערכה היא שיש כיום כ-250 אלף ילדים במסגרות פרטיות ועוד כ-120 אלף במסגרות ביתיות. בשנה הראשונה לתחולת החוק יתווספו למערך המפוקח והמסובסד, המונה 120,000 פעוטות, עוד כ-50 אלף וכבר בשנה הרביעית נפקח על כ-350 אלף ילדים".

החוק יגיע להבשלה מלאה בתוך שש שנים ויחול תחילה על מעונות יום אשר שוהים בהם 28 פעוטות לפחות ובתום השנה השישית על כל מעון יום אשר שוהים בו 7 פעוטות לפחות.