שר האוצר הכריז על שנת בצורת בנגב. בחתימתו אישר אתמול (רביעי) שר האוצר כחלון את המלצות ועדת הבצורת, המלצות שיאפשרו פיצויים לחקלאי הנגב שנפגעו. ההכרזה מגיעה לאחר בדיקת הוועדה את מצב היבולים של חקלאי הנגב והעריכה את הפגיעה בכמות ובאיכות היבולים, שנגרמה בשל המחסור במים.

עם זאת על פי הודעת שר האוצר ההערכה היא כי מדובר בבצורת בהיקף מצומצם יחסית, שתעמיד את הפיצוי לחקלאים על סכום של 3-4 מיליון שקלים בלבד. זאת בניגוד לשנות בצורת קודמות, בהן פוצו החקלאים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

מרבית המגדלים שיפוצו הם מתחום גידולי השדה המגדלים חיטה, שעורה, תלתן, אפונה, פול, חומוס, קנולה, לפתית ושיבולת שועל. יש לציין כי מדובר במרבית ענפי הגידול באיזור הנגב המערבי, המכונה גם אסם התבואה של המדינה.

הפיצויים על שנת הבוצרת מצטרפים למעשה לפיצויים שקיבלו החקלאים בנגב המערבי בגין שריפת השדות והפיצויים שאמורים להגיע בעקבות קיצוץ מכסות המים ותקועים בשלב זה בויכוח בין החקלאים למשרדי האוצר והחקלאות.