ח"כ נאווה בוקר, בכובעה כסגנית יו"ר הכנסת, העירה לח"כ יעל כהן-פארן על שעלתה לנאום במליאת הכנסת כשהיא לובשת שמלה ללא שרוולים. גם תמונה מן הארכיון של ח"כ בוקר נואמת אף היא עם שמלה ללא שרוולים לא מנעה דיון ציבורי בנוגע לקוד הלבוש של נבחרי הציבור בכנסת. ולא בפעם הראשונה; השאלה מהו קוד הלבוש הראוי, אם בכלל, מהדהדת בהיסטוריה האנושית והלאומית ושזורה בה כמו "כותונת הפסים" המקראית (ששבה ועולה גם בהקשרים מודרניים יותר).

האם מה שנכון לכנסת נכון גם למקומות עבודה? האם מעסיק יכול לחייב את העובד בקוד לבוש? האם אפשר לבוא לעבודה עם בגדים חושפניים או כפכפים? על כך ועוד בטור זה.

האם מעסיק יכול לדרוש מעובד להקפיד על הופעה חיצונית הולמת?

כן. דרישה כזאת מצד מעסיק איננה אסורה והיא נובעת מהסמכות הניהולית של המעסיק ומזכויותיו הקנייניות לנהל את עסקו ככל שהוא מוצא לנכון ולהימנע מפגיעה כלכלית שעה שיעסיק עובד שאינו עונה לקוד הלבוש המקובל במקום העבודה.

אז מעסיק יכול להחליט כל החלטה על קוד לבוש?

לא. בתי הדין לעבודה קבעו כי המבחן שיש להציב הוא מבחן של מידתיות, הנגזר מנסיבות המקרה ויש לשקול שיקולים כגון מהות הפגיעה בעובד, טיבה והיקפה, מידת השרירות שיש בדרישה, תום לבו של המעסיק וכדומה. שיקולים אלה יש לאזן אל מול מידת הפגיעה הקניינית והתדמיתית במעסיק, טיב העסק ומהותו (למשל, השאלה אם מדובר במתן שירות אישי) והשאלה אם האינטרס הנפגע קשור בליבת עסקיו של המעסיק או  בשוליה.

כך לדוגמה, דרישה של בית קפה ממלצר ללבוש חולצה ארוכה לנוכח קעקועיו אינה אפליה פסולה. לפי פסק דין באותו מקרה, דרישה זו מצד מעסיק המגיש מזון ומשקאות באמצעות מלצרים בשירות אישי היא דרישה מידתית ובית הקפה העלה את הדרישה בתום לב ומתוך כבוד לקעקועיו של המלצר ולביטויים האישי עבורו.

האם מעסיק רשאי לכפות על עובד מדי עבודה?

כן. העניין אף הגיע לפתחו של בית המשפט העליון אשר קבע כי חברת אגד יכולה לכפות על נהגיה לבישת מדים אחידים. גם קביעת קוד לבוש כמו מדים אחידים צריכה לעמוד במבחן המידתיות והסבירות ולא כל קוד לבוש הוא מידתי, וברור הוא כי קוד לבוש הפוגע בצנעת הפרט הוא בלתי חוקי. כך למשל גם יעלה בגורלה של דרישה לקוד לבוש הפוגע בחופש הדת של העובד, כמו איסור על חבישת כיפה או כיסוי ראש – למרות שבמקרה אחד ונדיר יחסית בנסיבותיו, נדחתה תביעתה של עובדת בת לדת המוסלמית לצוות על המעסיק שלה מזה 27 שנה להמשיך להעסיקה כשהיא עוטה חיג'אב – לבוש שהחליטה לעטות על עצמה בזמן העבודה רק לאחר שנים רבות שעבדה בלעדיו. תביעת העובדת נדחתה, כאמור, בבית הדין האזורי (שהעדיף את זכותו של בית הספר הנוצרי לערכים מסוימים) ובבית הדין הארצי לעבודה הגיעו הצדדים לפשרה שביטלה את פסק הדין.

מה קורה כשהעובד אינו מקיים את הוראות המעסיק?

מדובר בעבירת משמעת והמעסיק יכול לפעול כלפיה בהתאם לשיקול דעתו ואף במקרים חריגים להביא לפיטוריו של העובד, ככל שהפרת קוד הלבוש חוזרת על עצמה. עם זאת, לרוב מדובר בעבירה קלה שאינה מצדיקה פיטורים אלא נזיפה בלבד והערה לבאות.

מה המעסיק והעובד צריכים לעשות?

מעסיק המעוניין בקוד לבוש בעבודה חייב ליתן דגש על כך כבר בראיון העבודה עם העובד ואף לציין זאת בחוזה העבודה. העובד מצד שני צריך לתת דעתו לקוד הלבוש שמוצג בפניו עם קבלתו לעבודה על מנת שלא יופתע מכך בהמשך.