לפתע נפתחה דלת חדר הישיבות, ראש הממשלה ופמלייתו מיהרו לצאת מהחדר לכיוון המדרגות. השר כץ שתיכנן להטיל פצצה בישיבת הממשלה, גילה שנתניהו העדיף לעקוף אותה, והדיון נדחה לספטמבר, ובסביבתו של כץ מפנים את האצבע לכיוון האוצר שלטענתם עשה להם תרגיל. כך דחתה הממשלה דיון דרמטי על העתיד הפנסיוני של מליוני ישראלים.

על פי סדר היום של ישיבת הממשלה, הבוקר הייתה אמורה הממשלה לקבל את הדו"ח הכספי של הביטוח הלאומי לשנת 2017 המצביע על גרעון של 440 מיליארד שקל בפעילות המוסד. שר העבודה והרווחה שיזם את הדיון, תכנן להביא יחד עם הדו"ח הכספי גם דו"ח אקטוארי מעודכן, הצופה כי לוחות הזמנים לקראת קריסת הביטוח הלאומי התקצרו. כל זאת במסגרת מאמץ שמוביל כץ יחד עם בכירי הביטוח הלאומי לרפורמה עמוקה בביטוח הלאומי, רפורמה שתנתק אותו מהתלות במשרד האוצר ותבטל את ההסכם במסגרתו עודפי התקציב השנתיים של הביטוח הלאומי (כ-12 מיליארד שקלים ב 2017) מושקעים באג"ח ממשלתיות, המשמשות את משרד האוצר כמקור הכנסה בתקציב המדינה.

זקנים משחקים שש-בש בשוק מחנה יהודה בירושלים (צילום: הדס פרוש / פלאש 90).

את הבוקר הממשלה התחילה בסדרה של דיונים, כשהדיון על הביטוח הלאומי אמור היה לסגור את הישיבה. לפני הדיון על הביטוח הלאומי הופיע בסדר היום של הממשלה דיון על אספקת גז טבעי לתחנת הכח אורות רבין. בשל ניגוד עניינים החליט השר כץ להימנע מהשתתפות בדיון, ויצא לשבת מחוץ לחדר הישיבות של הממשלה עם מנכ"ל משרדו ובכירי הביטוח הלאומי שהגיעו למשרד ראש הממשלה לקראת הדיון על הביטוח הלאומי. גם נציגי האוצר שהיו אמורים להשתתף בדיון כבר חיכו במבואה. כשיצא נתניהו מהדיון, הבינו כי הדיון נדחה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

דחיית הדיון לספטמבר היא משמעותית משתי סיבות; הראשונה קשורה לחקירות המתנהלות נגד השר כץ. על פי ההערכות בשבועות הקרובים עתיד היועץ המשפטי לממשלה להחליט האם להעמידו לדין. אם אכן יועמד כץ לדין, הוא יאלץ להתפטר. לא בטוח ששר אחר יהיה מוכן לתמוך במאבק הביטוח הלאומי מול האוצר באותה עוצמה כמו כץ; הסיבה השניה טמונה בעובדה שעל פי ההסכם של הביטוח הלאומי עם משרד האוצר, החלטה על הפסקת החוזה מצד הביטוח הלאומי יכולה להתקבל באוקטובר בכל שנה. אם בספטמבר ידחה שוב הדיון בממשלה, סד הזמנים לביטול ההסכם יתקצר באופן משמעותי.

גרעון מוקדם מהצפוי

השר כץ החליט לא להיכנע לתרגיל. את הנתונים שהביא לישיבת הממשלה הוא הציג בפורום 'שרינו' – ישיבת שרי הליכוד שהתקיימה מיד לאחר ישיבת הממשלה. במהלך הדיון חשף כץ כי הדו"ח המעודכן חוזה שהביטוח הלאומי עתיד להיכנס כבר בשנת 2022, לגירעון שוטף – 5 שנים מוקדם מהצפוי ועלול לפשוט את הרגל בשנת 2037 – 8 שנים לפני התחזית בדו"ח האקטוארי הקודם. בדיון אמר השר כץ "קופת הביטוח הלאומי תכנס לגירעון שוטף בתוך ארבע שנים. יש להפוך את הביטוח הלאומי למוסד עצמאי ובלתי תלוי״.

כץ הציג לשרים את הצעדים שלו להצלת הביטוח הלאומי שכוללת ארבעה צעדים; סיום ההסכם הקיים עם האוצר משנת 1980 וניהול עצמאי של עודפי ההכנסות; הבטחת היציבות הפיננסית של המוסד על ידי הפרדתו מתקציב המדינה; הסדרת תשלומי המדינה לביטוח הלאומי באופן שיכסה את הקצבאות התקציביות שמשלם המוסד וניהול הסעיפים שאינם ביטוחיים (מממונים מדמי הביטוח הלאומי שמשלמים העובדים) כחשבון נפרד מהתקציב הביטוחי.

ממשרד האוצר טרם התקבלה תגובה