ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה אתמול (שלישי), אחרי 11 שנים, פטור אוטומטי מאגרה לבתי הדין הדתיים ולבית המשפט לענייני משפחה למקבלי סיוע משפטי. עוד אישרה הוועדה הקלות לניצולי שואה, נפגעי עבירות ואנשים נוספים שיהיו פטורים מאגרה בהליכים מסוימים גם אם אינם מקבלים בפועל סיוע משפטי מטעמים כלכליים; מי שהוכרז כפושט רגל או כחייב המוגבל באמצעים ומי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה תהיה זו ראיה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית לשלם אגרה.

בהתאם לרביזיה שהגיש ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה), תבוטל אגרת הפרוטוקול גם בבתי הדין הרבניים כפי שבוטלה בכל מערכת המשפט. "זה כסף שנלקח מכיסם של האזרחים שלא כדין", אמר מקלב.

לפי התיקונים שאושרו, מי שמקבל סיוע משפטי בפועל, לפי מבחני חוק הסיוע המשפטי, יקבל פטור אוטומטי מאגרה בבית המשפט למשפחה ובבתי הדין הדתיים, בהליך שבו הוא מקבל את הסיוע המשפטי. פטור אוטומטי מאגרה יינתן גם למי שמשתייך לקבוצות מסוימות של זכאים לסיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי. בנוסף, יינתנו הקלות נוספות בבית המשפט למשפחה, בהתאם למה שניתן היום בבתי המשפט הרגילים. בין ההקלות: נוספו מקרים שישמשו ראיה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית לשלם אגרה כגון מי שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים או כפושט רגל, ומי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה; ניתן יהיה לפרוס את תשלום האגרה; יוארך המועד לתשלום האגרה ועוד.

"המדינה מחויבת בהסרת ביורוקרטיה גם למעוטי יכולת" אמרה שרת המשפטים איילת שקד, "אין כל היגיון בהטלת חובה להוכיח פעמיים מצב כלכלי קשה – פעם אחת לסיוע המשפטי ופעם נוספת לבית המשפט. מדובר בסבל מיותר שנגרם למי שזקוק לכך. מה שטוב בבתי משפט אחרים יהיה טוב גם בדיוני משפחה".

יו"ר סיעת מרצ ח"כ אילן גילאון אמר כי "פנייה לעזרה שקיבלתי, הסבה את תשומת לבי לכך שבשונה מכל בתי המשפט, לא קיים פטור מאגרה למקבלי הבטחת הכנסה בבתי משפט לענייני משפחה. מדובר באגרה שיכולה להגיע גם לגובה של עשרות אלפי שקלים והיא מהווה מחסום בפני מיעוטי יכולת לתבוע את המגיע להם בבית המשפט. אני מברך את שרת המשפטים איילת שקד על התגייסותה ועל שינוי התקנות שינגישו את בתי המשפט לכל אזרחי המדינה ללא התחשבות בגובה הכנסתם".

הוועדה אישרה היום תיקון רוחבי שיחול בבתי המשפט למשפחה ובבתי הדין הדתיים – שעניינו מתן פטור אוטומטי מתשלום אגרה למקבלי סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי: א. מי שמקבל בפועל סיוע משפטי מטעמים כלכליים יהיה פטור מתשלום אגרה, אך רק באותו הליך שבו הוא מקבל את הסיוע המשפטי. ב. מי שזכאי לסיוע משפטי בשל השתייכותו לקבוצה מסוימת או בהליכים מסוגים מסוימים, בהתאם למה שנקבע בתוספת לחוק הסיוע המשפטי, יהיה פטור מאגרה, גם אם הוא לא מקבל סיוע משפטי בפועל. כך למשל: הליכים שונים הקשורים לניצולי שואה; הליכים שונים הקשורים לנפגע עבירת מין; הליכים שונים שקשורים להגנה על עובדים ועוד.

תיקונים בבתי המשפט לענייני משפחה: הוספת מקרים שישמשו ראיה לכאורה לחוסר יכולת כלכלית לשלם אגרה (מי שקיבל בשנתיים האחרונות פטור מאגרה; הוכרז כחייב מוגבל באמצעים; הוכרז כפושט רגל; או מי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה), הוספת אפשרות לשלם אגרה לשיעורין, הוספת אפשרות לתיקון כתב התביעה לאחר קבלת פטור חלקי מאגרה, הארכת המועד לתשלום אגרה – במקום 7 ימים, מוצע כי ניתן יהיה לשלם בתוך 15 ימים ופטור מלא מאגרה שניתן בעניין מסוים יחול גם על אגרות נוספות באותו הליך באותה ערכאה.