שבעה חודשים מתחילת השנה, עד כה הצטבר גרעון של 11.4 מיליארד שקלים בלבד, כך פורסם אתמול (רביעי) בדו"ח ביצוע תקציב המדינה. הכנסות המדינה ממסים מתאוששות וחוזרות להציג עודפים. הוצאות הממשלה עדיין לא מגיעות לקצב ההוצאה השנתי המתוכנן והגרעון עדיין נמוך.

הכנסות

יולי האחרון היה החודש הטוב ביותר בגביית מסים מאז ינואר. אחרי חמישה חודשים שבהם הגביה הממוצעת עמדה על 25.8 מיליארד שקלים בלבד, ביולי נרשמה גביה של 28 מיליארד שקלים. שבעה חודשים מתחילת השנה הכניסה המדינה לקופתה כ-183.2 מיליארד שקלים מתוך יעד שנתי של-307.2 מיליארד שקלים. באופן סכמתי ניתן לומר כי עד כה נצברו בקופת המדינה כ-4 מיליארד שקלים עודפי גביה. אם קצב הגביה הנוכחי יימשך עד לסוף השנה, תצבור המדינה עודף שנתי של כ-7 מיליארד שקלים.

עיקר העליה בחודש יולי נרשמה דווקא במסים העקיפים – מע"מ מכסים ומסי קניה בהם נרשמה גביה של 13 מיליארד שקלים. במסים הישירים – מס הכנסה ומס רכוש גבתה המדינה 14.4 מיליארד שקלים. התפלגות הכנסות המדינה ממסים מתחילת השנה מראה כי 44.6% מההכנסות מגיעות ממסים עקיפים הנחשבים לרגרסיביים (אינם מקדמים שיוויון) וכ 53.1% מגיעים ממסים ישירים הנחשבים לפרוגרסיביים יותר (העשירים משלמים שיעור גבוה יותר מהעניים). קצת יותר מ-2% מגיעים מאגרות.

הוצאות

בתחום ההוצאות רשמו משרדי הממשלה ביולי שיא הוצאה של 30.7 מיליארד שקלים בחודש יולי. בכך מתקרבים משרדי הממשלה לעמוד בקצב ההוצאה השנתי. בחלוף 58.3% מימי השנה הצליחו משרדי הממשלה להוציא 56.1% מתקציבים. עם זאת התפלגות של קצב ההוצאה לפי משרדים מראה כי דווקא המשרדים החברתיים (בריאות, חינוך ורווחה) הצליחו להוציא 55.4% מתקציבם בלבד בעוד שמערכת הביטחון הוציאה כבר 63.2% מתקציבה.

גרעון

בחודש יולי נרשם גרעון של 3.4 מיליארד שקלים בתקציב המדינה כך שמתחילת צברה המדינה גרעון של 11.4 מיליארד שקלים מתוך גרעון מתוכנן של 38.5 מיליארד שקלים. ב-12 החודשים האחרונים הגרעון בתקציב עומד על 2.1% מהתוצר. עם זאת יש לציין כי קצב צבירת הגרעון של 2018 דומה לזה של 2017 למעט חודש יולי בו נרשמה העמקה קלה של הגרעון לעומת יולי 2017.

התפלגות גיוס החוב של הממשלה מעידה על העדפה של החשב הכללי לגיוס הון בחו"ל לעומת גיוס חוב מקומי. על פי התוכנית הייתה אמורה המדינה לגייס השנה חוב חיצוני של כ 1.5 מיליארד שקלים. בפועל גייסה המדינה בשבעה חודשים חוב חיצוני בסכום כפול של 3.1 מיליארד שקלים.