כל מעסיק מחויב להנפיק לכל עובד תלוש שכר במועד בו משולם שכר העבודה. תלוש השכר יכול להימסר לעובד ביד ובהסכמת העובד גם באמצעות אתר אינטרנט של המעסיק (באזור אישי ומאובטח) או בדואר אלקטרוני (כתובת הדוא"ל הפרטית של העובד או הדוא"ל המשמש את העובד מטעם המעסיק, בכפוף להחתמת העובד על טופס הסכמה מיוחד בעניין).

תלוש השכר מכיל לא מעט פרטים בנוגע לתנאי עבודתו של העובד וזכויותיו השונות ולמעשה הוא  ה-DNA  של תנאי העבודה.

מה יש בתלוש?

החלק הראשון – כולל פרטים פרטיים אישיים של העובד לרבות מצבו האישי (נשוי או גרוש) ומס' ילדים מתחת לגיל 18, מס' ת.ז., זהות קופת החולים ופרטי חשבון הבנק. בנוסף, החלק כולל גם פרטים של המעסיק כמו שמו המלא, כתובת וכן מס' תיק ניכויים.

החלק השני – כולל נתוני העסקה כמו מועד תחילת העבודה (אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, לפי הגבוה מביניהם), אחוזי המשרה ובמקומות עבודה עם הסכמים קיבוצייים נהוג גם לציין את דרגת העובד ומעמדו (קבוע או בניסיון).

חלק זה כולל גם סך התשלומים החייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות וסך כל התשלומים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות וזכויות אחרות.

החלק השלישי – כולל את מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה שהיו באותו חודש וכן, מספר ימי העבודה ושעות העבודה בהם העובד עבד בפועל באותו חודש; בנוסף, החלק גם כולל את גובה שכר היסוד, ערך שעת עבודה וגובה השכר הקובע לצורכי הפרשות סוציאליות.

בנוסף חלק זה כולל גם תשלומים נוספים כמו החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור שעות נוספות (גלובאלי או כאלה או כאלה שנעשו בפועל), דמי הבראה וכן, תוספות שונות, ככל שישנן במקום העבודה.

כמו כן, חלק זה כולל את סכום הברוטו וסכום הנטו לעובד המשולמים לעובד.

החלק הרביעי – כולל את מספר ימי החופשה והמחלה שנוצלו באותה חודש ואת היתרה שנותרה לעובד.

החלק החמישי – כולל את הניכויים השונים כמו למס הכנסה, ביטוח בריאות, קופת גמל, ביטוח לאומי וכל ניכוי אחר (כמו למשל, קרן השתלמות לעובד הזכאי לה, דמי ועד ודמי חבר לארגון עובדים ועוד);

למה חשוב לשים לב בתלוש?

  • אם העובד הוא כזה שתנאי עבודתו ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלו – המעסיק חייב לציין זאת בתלוש.
  • שינויים המופיעים בתלוש השכר כמו למשל תוספות שכר ואפילו שינויים בהיקף המשרה – גם אם הם לא מתעדכנים בחוזה העבודה האישי של העובד – הם הופכים לחלק מתנאי עבודתו ומחייבים את המעסיק.
  • מעקב על ימי החופשה וימי המחלה המגיעים לעובד. התלוש כולל את מכסת הימים, את הצבירה שלהם ואת ניצולם.
  • בדיקה שתאריך תחילת העבודה הוא הנכון. ותק העובד במקום העבודה מהווה בסיס לצבירת זכויות סוציאליות שונות.
  • בדיקת גובה השכר הקובע לצורך הפרשות לפנסיה ושיעור ההפרשות.
  • מומלץ להעיף מבט בתלוש מעת לעת, כדי ללמוד מתלוש השכר על היקף הזכויות הצבורות לעובד ולמנוע טעויות. בנוסף כדאי לשמור את תלושי השכר למקרים כמו:  מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי מחלוקת עם המעסיק על זכויות וכו'.

מה קורה כאשר מעסיק אינו מנפיק תלוש שכר לעובד או רושם זכויות פיקטיביות בתלוש?

זה נוגד את הוראות החוק. במקרה כזה העובד יכול לפנות לבית הדין לעבודה והפיצוי שעובד יכול לדרוש הוא 5,000 ש"ח, ואף יותר, עבור כל חודש עבודה בגינו לא הונפק תלוש שכר או נכתב תלוש פיקטיבי, וזאת ללא הוכחת נזק. כך, נפסקו לעובד סכום של 20,000 ש"ח במקרה של תלושי שכר פיקטיביים שלא שיקפו את הסכומים ששולמו בפועל. במקרה אחר, נפסק לזכות עובד שכלל לא הונפקו לו תלושי שכר פיצוי בגובה של 10,000 ש"ח.

מדובר בעבירה כל כך חמורה שגם המדינה יכולה להגיש כתב אישום כנגד מעסיק ולדרוש הטלת קנסות על מי שאינו מנפיק תלושי שכר, או בגין הנפקתם של תלושי חסרים או פיקטיביים.

גם עובד לא יכול לוותר על קבלת תלוש שכר ולא יכול לתת את הסכמתו לכך, שכן החובה אינה ניתנת לוויתור  ורואים בוויתור ניסיון לחמוק מתשלומי מס.