דו"ח הלמ"ס מראה כי מתקיימים אחוזי הרשעה גבוהים במיוחד במערכת המשפט בישראל. מתוך כ-26,000 תושבים ישראלים שהועמדו לדין פלילי בשנת 2016, כ-21,500, המהווים למעלה מ-82% מהעומדים לדין, הורשעו. אחוזי ההרשעה גדלים עוד יותר כשלא מדובר בתושבי ישראל. אז, מתוך כ-34,000 אנשים שהועמדו לדין במשפטים פליליים בשנת 2016, 29,500 הורשעו –כ-86% הרשעה. בעוד בקרב תושבי ישראל היהודים אחוז המורשעים עומד על כ-82%, בקרב תושבי ישראל הערבים אחוז ההרשעות מזנק ללמעלה מ-92% מורשעים.

נתוני למ"ס מראים כי לא רק מוצא אתני, אלא גם מעמד כלכלי, גיל, מגדר, ורמת השכלה משפיעים על אחוזי ההרשעה. ראשית, קטינים ונשים יורשעו פחות מגברים בגירים. בעוד בקרב תושבי ישראל הבגירים אחוז המורשעים עמד על למעלה מ-85%, בקרב קטינים אחוז ההרשעה עמד על 42%. עם זאת, בשש השנים האחרונות, עולה אחוז הקטינים המורשעים באופן ניכר, בזמן שאחוז המורשעים הבגירים בפרק זמן זה קטן.

ב-2016 עמדו לדין במשפטים פליליים 2,100 קטינים תושבי ישראל, מתוכם כ-900 הורשעו. אחוז המורשעים בקרב בקטינים היה כפול מאחוז המורשעות. בקרב יהודים קטינים – 35.6% הורשעו לעומת 55.3% מהערבים הקטינים. בנוסף, מראה הדו"ח כי אחוז ההרשעה מזנק כאשר הקטינים אינם נשפטים בבתי משפט לנוער.

כיצד משפיע מעמד סוציו-אקונומי על אחוז ההרשעות? על פי נתוני למ"ס, תושבים שהתגוררו בישובים השייכים לשני האשכולות החברתיים-כלכלים הנמוכים ביותר הורשעו ב-90% מהתיקים. משם, הלך אחוז המורשעים וקטן ככל שדירוגו החברתי-כלכלי של האשכול הינו גבוה יותר. כך למשל, נאשמים מאשכולות 7-8 בדירוג הסוציו-אקונומי הורשעו בכ-83% מהתיקים, ונאשמים משני האשכולות הגבוהים ביותר, הורשעו רק ב-75% מהתיקים.

גם רמת ההשכלה השפיעה על אחוזי ההרשעה: נאשמים שהיו בעלי רמת ההשכלה הנמוכה ביותר, ולא זכו ללימודי תיכון, הורשעו בלמעלה מ-90% מהתיקים, בעוד נאשמים שהיו בעלי השכלה אקדמית הורשעו רק ב-70% מהתיקים.

אחוז המורשעים השתנה גם לפי סוגי העבירות השונות. בעבירות כלפי גופו של אדם, חייו של אדם, או עבירות מין, אחוז ההרשעה היה נמוך מ-90% הרשעה. לעומת זאת, בעבירות כלכליות זינקו אחוזי ההרשעה לכמעט 98%, ובעבירות רישוי היה אחוז ההרשעה הגבוה ביותר והגיע ל-99%.

מתוך 24,000 בגירים תושבי ישראל שהועמדו לדין בשנת 2016, למעלה מ-20,000 תושבים, המהווים כמעט 86%, הורשעו. אחוז ההרשעות השתנה בין בתי המשפט השונים – בעוד בבתי משפט השלום אחוז ההרשעות עמד על כ-84%, בבתי המשפט המחוזיים הוא זינק לכמעט 95% הרשעה, ובבתי הדין הצבאיים כמו גם בבתי המשפט לעניינים מקומיים, הוא עמד על 100% הרשעה.