הועדה המוניטרית של בנק ישראל הודיעה אתמול (רביעי) כי החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. הריבית המרכזית בישראל עומדת על רמה אפסית מאז שנת 2014, במטרה לעודד צמיחה ולהביא לעמידה ביעד האינפלציה.

"בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הראלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו", נכתב בהודעת הוועדה.

מאז שנת 2013 עומד שיעור האינפלציה בישראל מתחת ליעד השנתי שמציב בנק ישראל- 2%, זאת למרות שמאז 2016 שיעור האינפלציה נמצא בעלייה הדרגתית. בנק ישראל הודיע כי ישאיר את הריבית ברמה אפסית כל עוד האינפלציה תישאר נמוכה מהיעד.

"סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומסתמן שהיא מתחילה להתבסס בתחום יעד יציבות המחירים. האינפלציה השנתית נמצאת בחלק התחתון של היעד, והציפיות לאינפלציה לשנה מצויות בסביבת הגבול התחתון של טווח היעד", הסבירה הוועדה.

סיבה נוספת שהציגה הוועדה המוניטרית לשמירה על רמות ריבית נמוכות היא ייסוף השקל. אמנם ערך השקל מול הדולר המשיך לרדת בחודשים האחרונים, ומשמעותה של הירידה בערך הלירה הטורקית מייקרת למעשה את הייצוא לטורקיה. עליית ריבית בישראל תחריף את מגמה זו, ותפגע ביצואנים לטורקיה.