שקד בביקורת חריפה על בית המשפט העליון: "מעבר מדמוקרטיה ייצוגית לשלטון הפילוסופים. משלטון העם לשלטון מועצת חכמי המשפט".

שרת המשפטים איילת שקד מתחה ביקורת חריפה על בית המשפט העליון, במסגרת נאומה בוועידת המשפט של לשכת עורכי הדין שהתקיימה ביום שלישי בתל אביב. שקד החלה דבריה בשאלה: "והעם – היכן הוא?". לדברי שקד, "עמעום דמותו של העם בְּפִסקי הדין של בית המשפט העליון הוא סופו של תהליך ארוך. תהליך העובר בעשורים האחרונים על מדינת ישראל וּמְשנה את מִשטרה ללא הכר. מהשיטה המוכרת של דמוקרטיה ייצוגית, בה העם הוא הריבון המעצב את הֶסְדְריו באמצעות נציגיו, עוברת ישראל לשיטה אחרת, שיטה המטשטשת את ריבונותו של העם".

שקד ביקרה את העובדה שעתירות שהוגשו לאחרונה נגד חוק הלאום לא נדחו על הסף על ידי בית המשפט העליון. "לאחרונה הוגשו מספר עתירות נגד חוק יסוד הלאום המבקשות להביא לִפְסילתו. למרבה הצער אף לא אחת מהן נדחֲתה על הסף בשל העובדה שהיא מבקשת לפסול חוק יסוד. האם יִקְבַּע הפעם בית המשפט במסגרת עתירה זוֹ כי ניתן לפסול חוק יסוד מכוח "עקרונות היסוד של השיטה"? במידה וּבית המשפט יקבל את התזה המסוכנת לפיה ניתן לפסול את חוקי היסוד, נוכל סוף סוף לענות על שאלתו של חשין בה פתחתי – והעם היכן הוא? נענה לו מייד – בשום מקום. אין לעם כל רלוונטיות בַּמִבנה החוקתי הֶחדש שמעצב בית המשפט העליון."

בהמשך, ביקרה שקד את מה שהיא מזהה כהעדר הסתמכות על עקרונות יהודיים או לאומיים בפסיקות בית המשפט העליון: "כשהרשות השופטת מרימה את מבטה על מנת לחשוף את עקרונות היסוד, אין היא מַבִּיטה בחלון. היא מביטה במראה. כל שופט רואה במראה זו את דיוקָנו שלו. שיוך עקרונות היסוד לעקרונותיו של הציבור הנאור המופשט, במקום לעקרונותיו של העם כפי שהוא, משליך באופן ישיר על טיבם של אלה".

שקד ציטטה את דבריו של נשיא בית המשפט לשעבר אהרון ברק שדיבר על "תפישות היסוד האוניברסליות אשר היהדות יצרה ואשר מהווֶה את עֲרָכֶיה של מדינת ישראל כִּמדינה דמוקרטית", ובהסתמך על דבריו אמרה כי "אם מישהו מצפה שעקרונות היסוד של הציבור הנאור יתבססו על מזיגה שבין יהדות לדמוקרטיה, צפויה לו אכזבה קשה. על אדנים לאומיים אין מה לדבר. העובדה שהיהדות הינה לאום עתיק, ושהתנועה הציונית קמה על יסודות לאומיים מובהקים אינה רלוונטית כלל וכלל. פעולת זיהוי עקרונות היסוד לעולם לא תעלה בחכתה עקרון לאומי, והניסיון לאתר את עקרונות היסוד יסתיים תמיד בזיהויים של ערכים אוניברסליים בלבד. עם היעלמותו של העם נעלמים גם עֲרָכָיו הלאומיים".

בסיום דבריה, טענה שקד כי אנו מצויים בליבו של "מעבר מדמוקרטיה ייצוגית לשלטון הפילוסופים. משלטון העם לשלטון מועצת חכמי המשפט". שקד ביקרה את האפשרות כי בית המשפט העליון יבחן חוקי יסוד, ואמרה כי "ביקורת שיפוטית על חוק יסוד היא רעידת אדמה. לא רק משפטית אלא גם פוליטית. זוהי רעידת אדמה משטרית. כמי שמאמינה בַּדמוקרטיה בְּכֹל לִבָּה, לא אוותר על מקומו של העם. לא אוותר על מקומם של נציגיו".