ההסתדרות הודיעה על הפחתה בדמי החבר ודמי הטיפול שהיא גובה מהעובדים. בית נבחרי ההסתדרות אישר את הצעתו של היו"ר אבי ניסנקורן להפחית את דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% ואת דמי הטיפול מ-0.8% ל-0.75% מהשכר. ההחלטה תיכנס לתוקף בינואר 2019.

בהסתדרות מציינים כי מצבו הפיננסי של הארגון מאפשר לבצע את ההפחתה בתשלומי העובדים ובכך למעשה להחזיר את שיעורי התשלומים למצבם עד שנת 2005, אז גירעונות ההסתדרות הביאו את היו"ר עמיר פרץ להגדיל את דמי החבר בכ-0.05%. על פי ההערכות מדובר בוויתור על הכנסות בסכום של כ 35 מיליון שקלים בשנה הנגבים מכחצי מליון חברי ההסתדרות וכ-200,000 עובדים מיוצגים נוספים שאינם חברים בהסתדרות אך נהנים מההסכמים הקיבוציים עליהם חותמת ההסתדרות. 

על פי הערכות, המהלך הזה צפוי להפחית במידת מה את אחד החסמים שעומדים כיום בפני עובדים המבקשים להתאגד – חסם שגם הופך לעתים קרובות לנשק בידי מעסיקים המבקשים להניא את העובדים ממהלך ההתאגדות.