שמונה חודשים מתחילת שנת התקציב, על אף ההערכות הפסימיות שנשמעו בחודשים האחרונים מכיוון משרד האוצר, גביית המיסים על ידי רשות המיסים עוקפת במעט את הקצב השנתי המתוכנן, הגרעון נשאר בתוך המסגרת והוצאות משרדי הממשלה מדביקות את קצב ההוצאה השנתי שיאפשר מיצוי כמעט מלא של התקציב.

שוב בדרך לעודפים?

כצפוי הכנסות חודש אוגוסט היו נמוכות במעט מקצב הגביה השנתי ועמדו על 24.4 מיליארד שקלים. סכום זה תואם את קצב הגביה הנורמטיבי בחודשים זוגיים בהם יש גביה פחותה של מע"מ. סה"כ בחלוף 66% מימי השנה הכניסה המדינה לקופתה כ 207.6 מיליארד שקלים המהווים כ 67.6% מיעד הגביה השנתי שעומד על 307.2. אם קצב הגביה הנוכחי יימשך, ישארו בקופת המדינה עודפי גביה של כחמישה מיליארד שקלים. עם זאת ראוי לציין שעקיפת יעדי הגביה הושגה בזכות שני חודשים בודדים (ינואר ויולי) שבהם גבתה רשות המסים סכומים גבוהים במיוחד.

הוצאת התקציב אפקטיבית יותר

לאורך השנים נמתחה ביקורת על משרד האוצר כי הוא מונע ממשרדי הממשלה לבצע הוצאות לאורך השנה כך שבסוף השנה נותרת רזרבה גדולה שאותה המשרדים צריכים לנצל בפרק זמן קצר. על פי נתוני ביצוע התקציב של 2018 ניתן לומר כי במשרד האוצר נגמלו מהתופעה הזו שכן מתחילת השנה הוציאו משרדי הממשלה כ 64.6% מתקציבם. עם זאת יש לציין כי ההתפלגות במיצוי התקציב בי משרדי הממשלה ברורה כאשר מערכת הביטחון ממשיכה להוביל עם מיצוי של 71% מתקציבה בעוד המשרדים החברתיים הגיעו לביצוע של 64.7% מהתקציב והמשרדים המנהליים ביצעו 61.7% מתקציבם בלבד.

הגרעון עדיין נמוך מהיעד

יעד הגרעון לשנת 2018 עומד על 2.9% מהתוצר, שהם כ-38.5 מיליארד שקלים. מתחילת השנה צברה ממשלת ישראל גרעון של כ 15.7 מיליארד שקלים. חשוב לציין כי התפתחות הגרעון במהלך השנה ממוקדת בדרך כלל לחודשי התקציב האחרונים. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2017 – אוגוסט 2018) עומד על 2.5% מהתמ"ג. אך במשרד האוצר מזהירים מכך שב 12 החודשים האחרונים נכללים גם ספטמבר ואוקטובר 2017 שבהם היו למדינה הכנסות גבוהות כתוצא ממבצעי גביה ולכן בחודשים הקרובים הנתון של הגרעון ב 12 החודשים האחרונים צפוי לעלות באופן משמעותי.