לא כל אדם
הוא בן גילו,
לעיתים הוא נולד
במאה התשע עשרה
ומברכים אותו:
עד מאה ועשרים.
וכשהוא נולד באותה מאה
מברכים אותו בעלי הדעה:
שתזכה לשנה הבאה.
כל איש
מעת לעת
חי ומת,
ומברכים עליו
קדיש.