הבוקר (רביעי) צפויה לדון הממשלה במצבו הכספי של הביטוח הלאומי, זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה כבר פעמיים בחודשיים האחרונים. על פי הנתונים שמציג שר הרווחה המשמש גם כיו"ר הביטוח הלאומי, המוסד צפוי לעבור מרווח שנתי להפסד כבר בשנת 2022 ולהגיע לפשיטת רגל כבר בשנת 2037. זאת לעומת ההערכות הקודמות שבהן דובר על פשיטת רגל בשנת 2044. על פי הדוחות הכספיים של המוסד שפורסמו ביולי האחרון הגרעון של הביטוח הלאומי עומד על כ-440 מיליארד שקלים.

שר הרווחה כץ מגיע לישיבת הממשלה עם הצעה לתוכנית שמטרתה הצלת הביטוח הלאומי מקריסה. במסגרת התוכנית מבקש כץ להפריד את הביטוח הלאומי מקופת המדינה שמעבירה דרך המוסד קצבאות בסך 27 מיליארד שקלים בשנה המהווים כ 58% מהתקבולים השנתיים של המוסד. השר כץ מבקש להפריד את ניהול הכסף הביטוחי המגיע מתשלומי העובדים מהכסף התקציבי המגיע מאוצר המדינה ובהתאם לכך להפריד גם את תשלומי הביטוח הלאומי בין הקצבאות הביטוחיות לקצבאות התקציביות.

חיים כץ על רקע הביטוח הלאומי (צילום: פלאש90, דבר ראשון. עיבוד: אידאה)

בנוסף, מציע שר הרווחה לבטל את ההסכם שנחתם בשנת 1980 בין הביטוח הלאומי למשרד האוצר, במסגרת הסכם זה מעביר הביטוח הלאומי את עודפי התקציב שלו לתקציב המדינה באמצעות רכישת איגרות חוב. אנשי הביטוח הלאומי טוענים כי הריבית שאותה מקבל המוסד מהמדינה נמוכה משמעותית מזו שיכל היה להשיג אם היה משקיע את הכסף בעצמו. בנוסף מעלים אנשי הביטוח הלאומי חשש כי משרד האוצר לא יעמוד בהתחייבויותיו בעת הצורך ולא יעביר את הכספים המוחזקים בידיו לביטוח הלאומי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הדוחות הכספיים אותם יציג שר הרווחה פרסמו כבר באמצע יולי. מאז דחתה הממשלה את הדיון בנושא כבר פעמיים. בפעם הראשונה נדחה הדיון ללא ידיעת שר הרווחה וכשאנשי הביטוח הלאומי ומשרד האוצר ממתינים מחוץ לחדר הישיבות של הממשלה. בפעם השניה נדחה הדיון מהשבוע שעבר להיום. אם אכן תקיים היום הממשלה את הדיון בנושא הביטוח הלאומי הוא צפוי להיות סוער במיוחד, שכן הצעתו של שר הרווחה מנוגדת לעמדת משרד האוצר שאינו מעוניין לוותר על דריסת רגל באחד מהמוסדות הפיננסים הגדולים בישראל ועל כ-12 מיליארד שקלים הנכנסים לתקציב המדינה במסגרת ההסכם מול הביטוח הלאומי.