הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה אתמול (רביעי) כי הטילה קנס בסך 5,261,600 שקלים על חברת 'ביג סייל', חברה לשיווק ישיר יהונתן בע"מ שנקטה בתהליך השיווק והמכירה בפעולות של הטעיה ובהשפעה בלתי הוגנת כלפי צרכנים, ברובם קשישים. כוונת החיוב נשלחה למנכ"ל החברה. הקנס הופחת ב-20% בהתאם לתקנות הגנת הצרכן עקב כך שלחברה אין עבירות קודמות.

מפרטי החקירה עולה כי חברת ביג סייל פנתה למספר רב של צרכנים באמצעות שיחות טלפון יזומות (טלמרקטינג) על מנת לבצע עסקאות מכר מרחוק. במהלך השיחות הציעה לצרכנים הצעות לקניית מוצרים שונים כגון: תכשיטי זהב ויהלומים, בשמים, כלי איפור, מכשירי חשמל קטנים וכלי מיטה.

שיחות המכירה התבססו על הצגת מצגי שווא מטעים שונים ומגוונים, במטרה להיקשר עמם בעסקה. במקרים רבים טענו נציגי החברה כי לצרכן קיים חוב כאשר רכש בעבר מהחברה וטרם פרע את חובו, בפועל צרכנים אלו כלל לא היו בעלי חוב לחברה, וברוב המקרים לא רכשו מהחברה בעבר.

במקרים אחרים, טענו נציגי החברה כי מזה שנה או שנתיים הוא נהנה ללא תשלום ממעמד של "חבר מועדון", ועל פי כללי המועדון לכאורה, עליו לשלם עתה דמי חבר למשך זמן נוסף (המגולם בקניית מוצר), בפועל, כל לקוחות החברה היו שייכים למועדון חברות זה והחברה לא גבתה תשלום בעבור שיוך למועדון.

בנוסף, החברה ביצעה השפעה בלתי הוגנת על הצרכנים על מנת להיקשר איתם בעסקה. כאשר נאמר לצרכנים כי צברו נקודות זכות בחברה או בחברת האשראי, ויש באפשרותם לממש נקודות אלו בקבלת מתנה ללא תשלום, או בעלות משלוח בלבד. כחלק משיטות ההשפעה הפסולות בהן נקטה החברה, נהגו נציגיה לבצע פניות חוזרות ונשנות לצרכנים, ובקשות הצרכנים לחדול מההתקשרויות לא נענו.

החברה לא נשמעה להבהרות הצרכנים לפיהן אינם בעלי חוב לחברה וכי מעולם לא היו חברי מועדון אצלה, ואף הגדילה לעשות ונציגיה הילכו אימים על הצרכנים, רבים מהם קשישים, באמרם כי החברה תפעל בכל כוחה על מנת לגבות מהם את החוב לכאורה, אשר כלל לא היה קיים.

כאשר מסרו הצרכנים את פרטי האשראי על מנת לסלק את חובם לכאורה, או לקבל מתנות כהבטחת החברה בעלות משלוח בלבד, או לצורך זיהוי למימוש הנקודות שצברו לכאורה, נטלה החברה חירות לעצמה לעשות בכרטיס האשראי ככל שעולה על רוחה וחייבה את הצרכנים ללא קבלת הסכמתם המפורשת, וסיפקה את המוצרים לביתם ללא הסכמתם המפורשת, וכך צרכנים רבים ידעו על עצם הרכישה רק לאחר שקיבלו את המוצרים לביתם.

לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה (אתמול).

ענת בן עזרא דוקן, סמנכ"ל אסדרה ומנהל ומ"מ ראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי "הטלת העיצום הינו עוד צעד במלחמה של הרשות בתופעה של חברות הטלמרקטיג הפוגעות בעיקר בצרכנים קשישים. הרשות פועלת במישורים רבים בתחום ובכלל זה ענישה ביד קשה, חקיקת חוקים שיגבילו את יכולת הפעולה של החברות ועוד. מדובר בחברה המשתמשת בשיטות נבזיות על מנת להטעות את הצרכנים תוך ניצול תמימותם וחולשתם".