1. השבוע החברים הגיבורים שלי יצאו בשיירה מהרצליה, בנסיעה איטית, עם עצירות בדרך, לכיוון ירושלים. רק הידיעה על השיירה המתוכננת גרמה לממשלה לבטל ועדות מתוכננות ולברוח. אחת הוועדות המתוכננות הייתה ועדה שדנה בנגישות, שזה נושא חשוב מאד לנכים רבים. נושא הגורם לתסכול ולסבל רב אצל נכים עם קשיי ניידות, ראייה ושמיעה. נושא שכשהוא לא מטופל עלול לגרום לפגיעות קשות ואף למוות של נכים עם קשיים אלו.

הוועדה בוטלה ללא הודעה מוקדמת, בהחלטה של רגע וכפי הנראה מתוך פחד שהנכים יבואו ויעשו… מה? מה קבוצה של אנשים בכיסאות גלגלים יכולים לעשות? לומר את האמת? לזעוק את העוול? לחשוף את השקר? על כך נאמר "על ראש הגנב בוער הכובע". הם החליטו שבמקום ללכת לדבר לכנסת ריקה, או אל מסך שחור בבלפור אחד, הם שמו פניהם אל משרדי הביטוח הלאומי. שם מאיר שפיגלר קיבל אותם בזרועוץ פתוחות. עם הבטחה מפורשת שהדברים ישתנו לטובה, החל מ 1.1,19.

השבוע הודיעו שר הרווחה ויו"ר הביטוח הלאומי השר חיים כ"ץ ומנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, שבכוונתם לא לחדש את ההסכם עם האוצר. ההסכם, שמתחדש אוטומטית בכל שנה, אלא אם מנכ"ל ויו"ר ביטוח לאומי מודיעים על אי חידושו שלושה חודשים לפני תום שנת המס, ולהביא לביטולו. לשמע הידיעה הזו האוצר, כמו ילד שלקחו לו את הצעצוע החביב עליו, רק כי הוא שייך לאחותו התינוקת, ניסה לטעון לבעלות על הכסף, שהוא קיבל בהשאלה מהביטוח הלאומי. האוצר טוען שהכסף הוא חלק מתקציב המדינה ושהחזרתו תחייב קיצוץ של 20.6 מיליארד שקלים מהתקציב. אני, כאזרחית המדינה, טוענת שהכסף הוא חלק מהחוב, החוב שהיא חייבת לכל אחד ואחד מאיתנו, והחובה שלה לדאוג לאזרחים במדינה.

האוצר התרשל בתפקידו לאורך השנים, בשמירה על כספי הביטוח הלאומי. לראייה הגירעון האקטוארי הצפוי ופשיטת הרגל החזויה לעוד 20 שנה. אבל האוצר לא באמת רוצה למנוע את פשיטת הרגל העתידית של הביטוח הלאומי. לאוצר חשוב יותר דירוג האשראי הגבוה ומצג שווא של יחס חוב תוצר נמוך, כשהחוב לביטוח הלאומי לא נחשב חוב, ויוחזר, אם יוחזר, במשא ומתן בין הביטוח הלאומי לאוצר.

המחיר שמשלם האזרח הוא בלתי נסבל. כשפקידים קובעים את החוקים ולא אנשי מקצוע בתחום הרווחה – הנכים, החולים והקשישים מתים מדי יום. הוועדה שבוטלה ותגובת האוצר רק משקפת את פחדנותה של הממשלה, את חוסר היושר ואת עומק בגידתה באזרח הקטן. אבל נראה שממשלה זו שכחה שאנו חיים בישראל ולא בחוות החיות. לכסף שכולנו משלמים לביטוח לאומי יש צבע מאד ברור והוא נועד "לביטחון הסוציאלי שלכם" כפי שנכתב בשלטים של ביטוח לאומי.

זה הכסף שלנו!