רוכשי הדירות חוזרים לשוק: זינוק במספר הדירות החדשות שנמכרו במאי עד יולי, כך עולה מדו"ח הדירות החדשות שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סה"כ במהלך מאי עד יולי נכנסו לשוק 9,670 דירות חדשות 58% מתוכן נמכרו בשוק (עליה של 21.3%) וכ 42% דירות שאינן מיועדות למכירה שהחלה בנייתן (עליה של 11.4%). עם זאת בלמ"ס מציינים כי בניכוי השפעות עונתיות מדובר בעליה כוללת של כ 3.3% בלבד.

עוד עולה מדו"ח הדירות החדשות של הלמ"ס כי העליה בהיקפי הדירות שנמכרו מהווה שינוי ראשון במגמה של ירידה בהיקפי המכירות מאז מאי 2016 אז נרשם שיא של  4,220 דירות חדשות בחודש. לאחר שנתיים של ירידות עקביות בקצב של כ 1.4% בחודש בהיקף הדירות שנמכרו, בשלושת החודשים האחרונים נרשמה עליה בקצב מכירת הדירות של כ 0.3% בחודש.

על פי הסקירה של הלמ"ס, נכון לסוף יולי עמד מלאי הדירות ביזמה פרטית שנותרו למכירה על כ 24,340 דירות חדשות. ירידה של 0.5% מאז אוקטובר 2017. מפילוח הנתונים למחוזות עולה כי בעוד שהיקף העסקאות במחוזות המרכז, חיפה ובאר שבע רשמו ירידה משמעותית בשנה האחרונה, במחוזות ירושלים ותל אביב נרשמה דווקא עליה בהיקף הדירות החדשות שנרכשו.