נתוני למ"ס שהתפרסמו ביום שישי מדווחים על ירידה של 0.5% במחירי הדיור בשנת 2017. על פי נתוני 2018 מגמה זו התאזנה על ידי עליות מחירים של 0.7%, מה שמייצר בפועל יציבות במחירים. בצירוף עם עליית השכר, מדובר בשיפור קל בנגישות לדיור.

שר האוצר משה כחלון אשר מיקד את מסע הבחירות שלו בהבטחה להוריד את מחירי הדיור, מיהר לברך על הנתונים לפיהם מדובר בירידה הבי ברורה במחירים מאז שנת 2007. בין השנים 1997-2007 התרחשה שחיקה במחירי הדיור בעקבות עודפי היצע שנבנו בשנות ה-90 לשם קליטת העליה הגדול מברית המועצות. זרם העולים הצטמצם, ועודפי דיור שנוצרו, בעיקר בפריפריה, גרמו לשחיקה במחירים. העשור הבא היה רצוף בעליות, אשר הסתיימו בשנה שעברה, בה התייצבה ירידה של 0.5%.

‫נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים:‬

‫ירידת המחירים השנתית הדרמטית ביותר מאז שנת 2007.‬

‫מחירי הדיור בירידה. זו עובדה.‬

‫שבת שלום.‬

Posted by ‎Moshe Kahlon – משה כחלון‎ on Friday, 14 September 2018

לנוחותו, בחר כחלון להציג גרף של נתון בירידה תלולה – 'קצב השינוי השנתי במחירי הדיור' ולא את הגרף הפחות מחמיא – 'מחירי הדיור בישראל', שמשקף דווקא עליה בתקופת כהונתו.

בסך הכל בתקופתו של שר האוצר כחלון מחירי הדיור עלו ביותר מ-10% כך שגם נגישות הדיור נעשתה קשה יותר. נתוני 2017 לא מסמנים היפוך מגמה מעליה לירידה, שכן ב2018 התחדשו עליות המחירים – אם כי בקצב הרבה יותר מתון מאשר בשנים האחרונות. לכן ניתן לכנות את השינוי – מעליית מחירים תלולה במשך עשור ליציבות יחסית במחירי הדיור הנמשכת כשנה וחצי. אולי זו כותרת ארוכה יותר אך היא מדויקת בהרבה.

הגברת הנגישות לדיור היא מגמה מבורכת , אך יש צורך בכ-5 שנים לפחות של התמדה במגמה החדשה, תוך המשך מגמת עליית השכר, בכדי להחזיר את נגישות הדיור לרמתה בשנת 2015. יכולת רכישת הדיור עדיין נמצאת בטווח הגבוה של  130-140 משכורות ממוצעות לרכישת דירה ממוצעת, בפער עצום ממדינות מפותחות אחרות.

אחוז שינוי חודשי במדד מחירי דירות ב-12 החודשים האחרונים (נתונים ועיצוב: הלמ"ס)

אין שוק דיור אחיד בישראל

מבט על מחירי הדיור בפילוח לפי מחוזות גיאוגרפיים מגלה מגמות מנוגדות. לפי נתוני הלמ"ס הדיור במחוז צפון עלה ב-2% בחודשיים האחרונים לעומת ירידה של 0.6% במחוז חיפה. כך העליה בחודשיים האחרונים של 1.1% במחירי הדיור במחצית הראשונה של 2018 לא משקפת את התנודתיות הגדולה במחירים בין המחוזות השונים ובתוך כל מחוז. ניתן לומר כי בהכללה, הצליחה כוונת הממשלה לבלום את העליה המהירה במחירים. עם זאת, אולי כתגובה להצלחה המסויימת, ישנה ירידה בקצב התחלות הבניה בישראל. ככל שעליית המחירים אכן קשורה למחסור ממשי בדירות, הרי שפגיעה בקצב התחלות הבניה היא גורם שמסוגל להניע עליית מחירים בשנים הבאות.

מדדי מחירי דירות לפי מחוזות, אחוזי שינוי (נתונים ועיצוב: הלמ"ס)