יציבות במחירים בחודש אוגוסט. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט 2018 בשיעור של 0.1%. כך על פי נתונים שפירסמה ביום שישי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתחילת השנה עלה המדד בכ-1% ואילו ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של כ-1.2%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין מאי 2018 – אוגוסט 2018, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן וקצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.9%, כל אחד, קרוב ליעד המינימלי של בנק ישראל, העומד על 1%.

אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים (נתונים ועיצוב: הלמ"ס)

 מבין הירקות והפירות הוזלו במיוחד: פלפלים (18.8%)עגבניות (10.1%)לימונים (11.4%) והתיקרו במיוחד: מלון (17.9%), רימונים (8.7% לעומת פברואר 2018), אבטיח (8.6%)

מדד מחירי דיור עלה ב-0.4%, מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב-0.4% ומדד שכר דירה עלה ב-0.2%.

עוד התיקרו בחודש האחרון: הארחה, נופש וטיולים (14.3%), כרטיס למשחק ספורט ומנוי (7.0% לעומת מאי 2018), קייטנה לילדים (4.2%).