בנק ישראל יתחיל את פעילות מערכת דירוג האשראי האישי כבר ברבעון השני של שנת 2019, כך נמסר בהודעה של בנק ישראל היום (ראשון). בסוף אוגוסט החל בנק ישראל באיסוף נתוני האשראי האישיים, במטרה לייצר מערכת דירוג אשראי אישי שיתחיל לפעול באמצע שנת 2019.

המאגר מוקם לקראת יישום אחת הרפורמות הדרמטיות ביותר בשוק האשראי בשנים האחרונות – דירוג אשראי אישי. מדובר בשינוי בעל משמעויות כלכליות וחברתיות מרחיקות לכת. החל מתחילת השנה הבאה, יחל לפעול מאגר נתוני האשראי בישראל, באמצעותו ינתן לכל אחד מאיתנו "ציון" פיננסי, שיראה את אמינותינו, או חוסר אמינותינו, בנוגע להחזר חובות. אותו דירוג יהיה אישי לחלוטין, ילווה אותנו לכל מקום אליו נפנה לצורך הלוואה, ויהיה בעצם גורם המשמעותי ביותר בקביעת הריבית אותה נידרש לשלם. המערכת מורכבת אך בשורה התחתונה – בקרוב תקבלו דירוג.

על פי "חוק נתוני אשראי" שעבר בכנסת בשנת 2016, בנק ישראל יקים מאגר שירכז את נתוני האשראי של כל אזרחי מדינת ישראל. נתוני האשראי כוללים מגוון של נתונים שנוגעים במידת ה"אמינות" הפיננסית של אזרחי ישראל, וביניהם איחורים בהחזרי חובות, צ'קים חוזרים, היקף הלוואות וגיהוץ בכרטיס אשראי ועוד.

על פי החוק, חברות דירוג פרטיות יוכלו לרכוש את אותו המידע, ולייצר על בסיסו דירוג אשראי אישי, שאיתו יוכלו נותני הלוואות לבחון את הסיכון אותו הם נוטלים בהלוואה, ולקבוע על בסיסו את רמת הריבית.

יש לציין כי מסירת המידע לחברות הדירוג יעשה רק באישור של אותו אדם שאליו מתייחס המידע. "מערכת נתוני האשראי תביא להגברת התחרות בתחום האשראי הן בתוך המערכת הבנקאית והן מצד שחקנים חוץ בנקאיים. המערכת תאפשר ללקוח לקבל אשראי בתנאים המיטביים האפשריים עבורו, כמקובל במדינות מתקדמות רבות וצפויה לשנות את כללי המשחק הנהוגים כיום בשוק האשראי הקמעונאי" כך נמסר מבנק ישראל.

עם זאת, מבקרי החוק טוענים כי המאגר עשוי דווקא לפגוע בלווים הפרטיים, היות והנוסחה על פיה יקבע הדירוג תישאר סודית ובידי חברות פרטיות, שעלולות להרוויח דווקא מייצור דירוג "מסוכן" יותר. בנוסף, מתנגדי החוק טוענים כי על אף האיסור שקיים בחוק הישראלי על שימוש בדירוג לקביעת כל דבר חוץ מריבית על הלוואה, מדובר בתקדים. אותם המתנגדים מזכירים את השיטה הנהוגה בארה"ב, לפיה דירוג האשראי האישי הופך למדד למספר רחב של דברים, מראיונות עבודה לתנאי קבלה לשכירות. במסגרת השיטה האמריקאית, אי עמידה בתשלומי חובות בזמני מצוקה עלולים "להיגרר" לאורך שנים בדירוג האשראי, ולמנוע קבלה לעבודה, או קבלת הלוואה.