התאוששות בהתחלות הבנייה בארץ: ברבעון השני של 2018 החלה בנייתן של 11,228 דירות חדשות, כ-13% יותר מאשר ברבעון הראשון של השנה. כך עולה מהנתונים שפרסמה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למרות ששר האוצר משה כחלון אמור להיות מרוצה מהנתונים, הרי שמתחילת השנה נרשמו 21,173 התחלות בנייה – רחוק מאוד מהיעד שהציבה הממשלה, העומד על 60 אלף דירות חדשות בשנה.

ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2017-יוני 2018) נרשמו כ-44 אלף התחלות בנייה. הנתון נמוך יחסית מוסבר בשלושה רבעונים חלשים במיוחד (שני הרבעונים האחרונים של 2017 והרבעון הראשון של 2018), שכוללת תקופה זו. שינוי המגמה ברבעון השני של 2018 יאפשר אולי "להציל" את השנה הנוכחית ולמנוע ירידה אל מתחת לרף 40 אלף התחלות הבנייה.

מפילוח הנתונים של 12 החודשים האחרונים למחוזות, אפשר לראות כי על אף שבכל המחוזות נרשמה ירידה בהתחלות הבנייה, מחוז חיפה הוביל את המגמה עם ירידה של כ-43.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במחוז ירושלים  נרשמה ירידה של כ-18.5% ובמחוז תל אביב נרשמה הירידה הקטנה ביותר – כ-2.3% בלבד. סה"כ ב 12 החודשים האחרונים על אף ירידה של כ 5.5%, מחוז המרכז מחזיק את נתח התחלות הבניה הגדול ביותר  עם כ 28% מסך התחלות הבניה.

נתון מעניין נוסף אותו מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נוגע לעליה בהתחלות הבניה במסגרת תוכניות פינוי בינוי. במהלך 12 החודשים האחרונים נרשמו כ-5,660 התחלות בניה המבוססות על הריסת בניין ישן והקמת בניין חדש תחתיו. בנוסף לכך נרשמו עוד 1,056 דירות שנבנו כתוספות לבניינים ישנים במסגרת תמ"א 38. כך שסה"כ מתוך כ-44 אלף דירות שבנייתן החלה ב12 החודשים האחרונים, כ-6,716 דירות (כ-15%) מבוססות על שימוש חוזר בשטח בנוי.