בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (ה') את התובענה הייצוגית שהגיש ארגון "קולך – פורום נשים דתיות" נגד תחנת הרדיו "קול ברמה", ופסק כי התחנה תשלם פיצויים בסך מיליון שקלים בגין הדרת נשים שנמשכה שנים. הסכום יועבר לקרן תביעות ייצוגיות שתחליט כיצד לחלק את הסכום לטובת תכניות להעצמת נשים מסורתיות, דתיות וחרדיות.

הנשים האמיצות שהעידו בשמן נגד התחנה, עמדו בלב מאבק צודק, ובזכותן הפסיקה היא בבחינת למען יראו וייראו

בפסק הדין, שניתן על ידי השופטת גילה כנפי שטייניץ, נכתב כי "מדובר בתובענה ייצוגית בעלת חשיבות ציבורית של ממש שעשתה לראשונה שימוש במוסד התובענה הייצוגית ככלי לקידום שוויון ולמניעת הפליה מגדרית. התובענה השיגה תועלת לחברות הקבוצה ולציבור לרבות הרתעה מפני הפרה דומה של החוק".

תחנת הרדיו קול ברמה החלה לשדר בשנת 2009. על פי פסק הדין, עד שנת 2011 לא הושמעו כלל נשים בתחנה, והחל משנת 2011, בעקבות התערבות הרשות השנייה, החלה התחנה להשמיע נשים באופן הדרגתי, בהתאם להנחיות הרשות. בשנת 2014, אישרה השופטת כנפי-שטייניץ מבית המשפט המחוזי בירושלים את התביעה הייצוגית נגד תחנת הרדיו. התביעה הוגשה בידי ארגון קולך, על ידי עורכי הדין אסף פינק ואורלי ארז-לחובסקי. הציבור אותו התביעה הייצוגית מתיימרת לייצג, הוא ציבור הנשים שנפגעו על ידי הדרת הנשים מהתחנה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

באישור התביעה, נקבע שהדרת הנשים בתחנה היוותה אפליה מגדרית בוטה המנוגדת לחוק איסור הפליה, הפוגעת בזכותן של הנשים לכבוד, לשוויון ולחופש ביטוי ומעבירה מסר שלילי באשר למעמדן של נשים בחברה ופוגעת בדמותה של החברה כולה כחברה המבוססת על ערכים של שוויון, צדק וסובלנות. ההדרה מונעת מנשים ליהנות באופן שווה ממשאב ציבורי כאשר אישה המאזינה לתחנה אינה רואה עצמה משתקפת באמצעי התקשורת המרכזי של המגזר לו היא שייכת.

נזק לא ממוני של תסכול, צער, עלבון, תחושת השפלה, תחושות של פגיעה בכבוד ובערך העצמי, העמקת תפיסות של נחיתות נשית ומניעת השפעה על סדר היום הציבורי

בתגובה, הגישה התחנה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שנדחתה בפסק דין בשנת 2015. בית המשפט העליון קבע שיש לתת פרשנות מרחיבה להוראות חוק איסור הפליה,  שנורמה המונעת מנשים לקחת חלק בפעילות במרחב הציבורי רק בשל היותן נשים פוגעת בנשים, וכי לא חלים החריגים הקבועים בחוק שכן אופייה התורני של התחנה אינו מצדיק את הפגיעה הקשה בנשים. בית המשפט קבע שהדרת הנשים מהתחנה גרמה נזק לנשים שהאזינו לתחנה בעצם הידיעה שהן אינן רשאיות להשתתף בשידורים. נקבע שמלבד הפגיעה בשוויון, יש פגיעה בחופש הביטוי של נשים שהיא בעלת חומרה מיוחדת כאשר מדובר בכלי תקשורת שהוא משאב ציבורי מובהק.

במהלך המשפט, השופטת כנפי-שטייניץ קיבלה את הסקר שהגישה קולך, ולפיו לפחות 20% ממאזינות התחנה נפגעו במידה רבה ובמידה רבה מאד ממדיניות אי השמעת נשים בתחנה. הואיל ולתחנה מאזינים ב-200,000 משפחות, ובהנחה שבכל משפחה מאזינה לפחות אישה אחת לשידורים, קבוצת מאזינות התחנה שנפגעו מהתנהלותה המפלה של התחנה מונה לפחות 40,000 נשים.

היום, ניתן פסק הדין בתיק, בו נקבע כי הנזק שנגרם למאזינות התחנה הינו "נזק לא ממוני של תסכול, צער, עלבון, תחושת השפלה, תחושות של פגיעה בכבוד ובערך העצמי, העמקת תפיסות של נחיתות נשית ומניעת השפעה על סדר היום הציבורי". כנפי-שטייניץ ציטטה מחוות הדעת של פרופ' יפעת ביטון וד"ר יופי תירוש שהגישה קולך: "קול הוא חיוני לתחושת ערך עצמי וליכולת "לכתוב את סיפור חיי". אדם שסביבתו החברתית רואה בקול שלו ושל חברי קבוצתו קול לא חיוני, חסר ערך, ואף אסור להשמעה או להאזנה, נפגעת אנושות האפשרות שלו להרגיש חבר שווה ערך בקהילתו ובעל תחושת ערך עצמי".

כנפי-שטייניץ אף ציינה כי אחת ממטרותיו של סכום הפיצוי הינו להרתיע את התחנה מהמשך התנהגות פוגענית, וכתבה כי "יש לפסוק פיצוי שיש בו כדי להרתיע את הנתבעת מפני התנהגות עוולתית ומפלה אך מבלי לפגוע ביציבותה של הנתבעת ולסכן את המשך פעילותה של התחנה". כך, נקבע סכום הפיצוי על גובה של מיליון שקלים.

היות ומדובר בתביעה ייצוגית, בה לא ניתן לאתר את כלל הנשים שנפגעו מהתנהלות התחנה, נקבע כי סכום הפיצויים ייפסק לטובת הציבור. על כן, הכסף יועבר לקרן לתביעות ייצוגיות, שתייעד אותו לתכניות להעצמת נשים מסורתיות, דתיות וחרדיות.

עוד ציינה השופטת כי יש לדחות את טענת התחנה לפיהן במקום לפסוק פיצוי כספי יש להורות לה לבצע פעולות להעצמת נשים. "בענייננו לא יהיה נכון להימנע מפסיקת סעד כספי. פסיקת "סעד אחר" בלבד שעניינו פעילות שתבוצע על ידי הנתבעת לטובת נשים…. אין די בה כדי להרתיע את הנתבעת (ואחרים) מפני התנהגות מפלה. פסיקת סעד כזה תאפשר לגורם המזיק לנקוט מדיניות מפלה, מתוך ידיעה שככל שייתבע יוכל להציע פעילות לטובת המופלה".

עורכי הדין אורלי ארז-לחובסקי, מנהלת המחלקה המשפטית במרכז הרפורמי לדת ומדינה  ועו"ד אסף פינק שייצגו את "קולך" בתביעה, מסרו כי "פסק הדין מהווה אבן דרך חשובה במאבק בהפליה בכלל ובהדרת נשים בפרט. הוא מבהיר את חומרתה של הפגיעה של הדרה כזו ואת המחיר שעל גורמים מדירים לשלם על מנת לפצות את מי שנפגעה מההדרה. הוא מדגיש את החשיבות של השימוש בכלי של תובענה ייצוגית כדי להיאבק בעוולות חברתיות. בפרוס עלינו השנה החדשה, אנו נמשיך לפעול למען חברה שוויונית, סובלנית וצודקת וכנגד תופעות של אפליה והדרה".

עו"ד יעל רוקמן מנכ"לית קולך, מסרה כי "אני מברכת וגאה על פסיקת בית המשפט הנחרצת והתקדימית נגד תחנת הרדיו קול ברמה, בדבר זכותן של נשים להשמיע קול במרחב הציבורי. במשך 5 נשים נאבקה "קולך" לצד גופים נוספים, כדי לאפשר לנשים בנות הקהילה החרדית לקחת חלק בדיונים ציבוריים הנוגעים לחיים שלהן,  בית המשפט אמר באופן חד משמעי: 'מניעת נשים מלהשמיע את עמדותיהן באמצעי התקשורת היא אפליה ועוול. אין מקום להשפלה והדרה של נשים אין מקום למחיקת קולן של נשים מן השיח הציבורי. בעידודה ובליוויה של קולך, הנשים האמיצות שהעידו בשמן נגד התחנה, עמדו בלב מאבק צודק, ובזכותן הפסיקה היא בבחינת למען יראו וייראו'. קולך תמשיך להילחם למען ערך השוויון".