לאחר שיו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הודיע כי בכוונתו להכריז סכסוך עבודה כללי במשק לאחר החגים על רקע משבר הבטיחות בענף הבניין, חושפת ההסתדרות את רשימת דרישותיה מהמדינה. במסמך שהגיע לידי 'דבר ראשון' נכללות תשע נקודות, ביניהן – עדכון הרגולציה בישראל לתקנים האירופיים, שיפור משמעותי באכיפה ע"י הגדלת כוח האדם במינהל הבטיחות וחידוד אחריותו של רשם הקבלנים, הטלת אחריות פלילית על היזמים, הכשרות מקצועיות, ומתן תמריצים למעסיקים ולעובדים לשמירה על הבטיחות (לקריאת המסמך המלא – הקישו כאן)

לאור העובדה שנפילה מגובה היא הגורם הנפוץ ביותר לפציעתם ולמותם של עובדים בענף, תובעת ההסתדרות את אימוץ תקן הפיגומים האירופי כתקן מחייב בישראל, וכן את אכיפת החובה לשימוש בריתמה מעוגנת בעבודה בגובה, שפעמים רבות אינה נאכפת.

בהסתדרות תובעים גם את הגדלת מצבת המפקחים והמהנדסים במינהל הבטיחות במשרד העבודה, ואת שיפור השכר הנדרש לצורך איוש התקנים. כמו כן דורשת ההסתדרות תיקון לתקנות רשם הקבלנים, כך שיוכל לשלול רישיונות מקבלנים עם היסטוריה בטיחותית בעייתית, ואת חיוב הרשויות המקומיות לעדכן את משרד העבודה על כל אתר בניה המאושר על ידן.

מנופים באתר בנייה, אילוסטרציה (צילום: דבר ראשון).

בנוסף, דורשים בהסתדרות קביעת מדרג אחריות על נושא הבטיחות, שיכלול גם את הקבלן המבצע ואת הגוף היזמי – זאת להבדיל מהמצב כיום, בו האחריות הפלילית חלה על מנהל העבודה באתר הבנייה בלבד. כמו כן דורשת ההסתדרות את קידום הצעת החוק למינוי עובדים שיוכשרו לכך כעוזרי בטיחות, שיפעלו לצד מנהלי העבודה ויהיו אמונים על נושא הבטיחות באופן בלעדי.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה 2018 (צילום: יח"צ)

דרישה נוספת במסמך היא שמכרזי בנייה שמפרסמת המדינה או הגופים הציבוריים, כגון מחיר למשתכן, יכללו נספח דרישות בטיחות שיתומחר בנפרד מהמחיר הכולל. זאת, במטרה למנוע קיצוץ הוצאות הבטיחות כחלק מהתחרות בין המתמודדים. בנוסף דורשת ההסתדרות הטמעת 'ציון בטיחות' בשקלול הציון לקביעת הזוכה במכרזים.

ההסתדרות דורשת גם קביעת חובת הכשרות מינימליות תקופתיות לכל עובד בענף, במודל הדומה לחובה הקיימת כבר כיום בהסכמים הבילטארליים להבאת עובדי בניה זרים לישראל. כמו כן היא דורשת ההסתדרות את חידוש מערך הקורסים המקצועיים בענף הבניה של אגף ההכשרה במשרד העבודה והרווחה.

לצד הדרישה להגברת האכיפה, בהסתדרות דורשים גם קביעת מנגנון מתמרץ למי שישמור על כללי הבטיחות: פרסים כספיים לעובדים, ותעודות הוקרה למעסיקים שביצעו צעדים ראויים לציון בתחום קידום הבטיחות באתרי בנייה. הדרישות כוללות גם הקמת קו חם אינטרנטי לדיווח על הפרות בטיחות מצד עובדים ועוברי אורח.

היבט נוסף בדרישות הוא הסדרת את תחום המנופים בישראל, שרבים מהם מיושנים ומסוכנים, באמצעות הסדרת האחריות הסטטוטורית על כלל היבטי תחזוקתם וקביעת גורם אחראי מוגדר לתקינותם, וכן הכשרת בודקי מנופים מוסמכים נוספים. מסמך הדרישות כולל קידום הצעת חוק להעסקת מנופאים על ידי חברות ייעודיות לכך, קביעת חובה לביצוע רענונים מקצועיים כתנאי לחידוש רישיונות תקופתיים, ומאבק בתופעת הרישיונות המזוייפים בענף – הדפסת רישיונות קשים לזיוף, והוספת תמונה למאגר בעלי הרישיון שתאפשר לאמת את זהות המנופאי.