אולי לא שמתם לב, אבל השנה היא הפעם הראשונה מזה עשרים שנים שבה עם ישראל יצא לחגים מבלי לדעת את מצבו הכספי הקולקטיבי. מאז שנת 1998 מפרסם אגף החשב הכללי את הדוחות הכספיים של הממשלה. בכירי משרד האוצר תיארו לא פעם במהלך עשרים השנים האלו את החשיבות של הדוחות, והנגשת המידע לציבור. בעבר אף הייתה החלטת ממשלה כי הדוחות יפורסמו בכל שנה עד סיום חודש מרץ, אם כי בשנים האחרונות גלש מועד הפרסום מספר חודשים קדימה. שלושה רבעים משנת 2018 כבר חלפו, והציבור טרם נחשף לדוחות הכספיים לשנת 2017.

האם מדובר פשוט בחוסר מחויבות לעקרונות של שקיפות ומנהל תקין או שמא יש לאוצר בעיה עם הצגת המספרים של 2017?

יש לציין שלו היה מדובר בחברה ציבורית או בעמותה, אי פרסום הדוחות היה נתון לביקורת של הרגולטורים. לו הייתה הממשלה עמותה, היא לא הייתה זוכה לקבל "אישור ניהול תקין" ופעילותה הייתה נעצרת.

בכל שנה מפרסם החשב הכללי באוצר את הדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל לשנה הקודמת. הדו"חות הכספיים של הממשלה כוללים למעשה את כל משרדי הממשלה, יחידות הסמך והחברות הממשלתיות. אומנם מבחינה חשבונאית מדובר בדו"חות מוגבלים ביותר מאחר והממשלה לא באמת יכולה להגיע לאומדן אמין לשוויים של נכסיה או של התחייבויותיה, אך בכל זאת מדובר במסמך חשוב המאפשר ביקורת ממשלתית וציבורית על התנהלות גופי ומשרדי הממשלה השונים.

בדו"ח מבקר המדינה משנת 2014 שעסק בטיפול החשב הכללי בדיווח החשבונאי תיאר מבקר המדינה את חשיבות הדו"חות הכספיים של הממשלה כך: "הדוחות הכספיים והתוצרים הנלווים לדיווח הפיננסי של משרדי הממשלה וממשלת ישראל הם רבי-חשיבות, ונוגעים לתחומים רבים – החל בתחומי הבקרה הפנימית, הניתוחים הפיננסיים, ביצוע תחזיות והשוואות לישויות ממשלתיות מקבילות, וכלה בהגברת השקיפות ובמתן דיווח כספי נאות למקבלי ההחלטות ולאזרחי המדינה. דיווחים אלו אמורים ללמד על מידת הצלחתה של הממשלה לעמוד במחויבותה לניהול תקין של המשאבים הציבוריים". באותו הדו"ח סוקר המבקר ליקויים שונים בתהליך הכנת הדו"חות הכספיים של ממשלת ישראל. מעניין איך היה מגיב מבקר המדינה אם היה מגלה שבשנת 2018 פשוט ויתרו במשרד האוצר על פרסום הדו"חות הכספיים לשנת 2017?

בין השנים 1999 – 2004 פרסמה הממשלה את הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עד סוף חודש מרץ. בשנים האחרונות חלה עלייה במספר הימים שלוקח לממשלה לערוך הדוחות. אך הנתון של שנת 2018 חריג. עברו כבר 270 ימים והדוחות טרם פורסמו. נתונים: אתר אגף החשב הכללי במשרד האוצר. עיבוד: דבר ראשון.

מי עוד חושב שפרסום הדו"חות הינו כלי הכרחי בניהול משאבי הציבור? החשב הכללי, רוני חזקיהו כתב בדברי הפתיחה לדו"ח של שנת 2016: "מידע כספי אמין הינו אבן יסוד בניהול משאבי הארגון. לפעילות ממשלת ישראל באמצעות משרדי הממשלה, החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים השפעה מהותית ומקיפה, על כל תחומי החיים של אזרחי ישראל. הגברת השקיפות בפעילות הממשלה על זרועותיה, באמצעות הנגשת מידע, כספי ואחר, ופרסומו לאזרח באופן המאפשר עיון מעמיק והשוואה, חיונית לקיומה של בקרה ציבורית אפקטיבית על פעילות הממשלה. תפיסה זו עומדת בבסיס עריכתם של הדוחות הכספיים השנתיים על ידי אגף החשב הכללי, וממנה אנו פועלים להרחבת תכולת הדוחות ולשיפור איכות המידע הכלול בהם".

שר האוצר כחלון.ארכיון (צילום: פלאש90)

למען ההגינות יש לומר כי אין חוק המחייב את החשב הכללי לפרסם את הדו"חות הכספיים ואין מועד שעד אליו צריכים הדו"חות להתפרסם. אבל עד שנת 2011 נהגו החשבים הכלכליים לפרסם את הדו"ח הכספי עד לסוף אפריל. הדו"ח הכספי לשנת 2012 פורסם כבר במאי 2013. בארבע השנים האחרונות (הדוחות של 2013-2016) באגף החשב הכללי לקחו את הזמן ופרסמו את הדוחות הכספיים רק ביולי של השנה העוקבת. השנה, הגענו לסוף ספטמבר ודו"ח כספי לשנת 2017 עדיין אין.

לו הייתה הממשלה עמותה היא לא הייתה זוכה לקבל "אישור ניהול תקין"  בשל אי פרסום הדוחות, ופעילותה הייתה נעצרת

לא ברור מדוע מתעכבים באגף החשב הכללי שהרי הדו"חות של החברות הממשלתיות פורסמו כבר בחודש מאי. באשר למשרדי הממשלה וליחידות הסמך, מדובר בגופים שמחזיקים חשב מטעמו של החשב הכללי לאורך כל השנה ופעילותם הכספית מנוהלת על ידי מערכת מרכב"ה שהופכת אותה למעשה לשקופה לאגף החשכ"ל בכל רגע נתון.

בכירים לשעבר במשרד האוצר מתחו ביקורת על ההתנהלות הנוכחית. אחד מהם אמר ל"דבר ראשון" ש"כנראה הנושא לא מקבל את הפוקוס הראוי מאחר ועל הממשלה אין חובת פרסום. חבל". כשפנינו בנושא למשרד האוצר תשובתם הייתה כי "הדו"ח נמצא בשלבי עריכה". מאז עבר כחודש אך הדו"ח לשנת 2017 טרם פורסם. האם מדובר פשוט בחוסר מחויבות לעקרונות של שקיפות ומנהל תקין או שמא יש לאוצר בעיה עם הצגת המספרים של 2017?