משרד ראש הממשלה פרסם אתמול (רביעי) תזכיר טיוטת תקנות הארכיונים לציבור, בו הוא מבקש להאריך את משך ההגבלה בעיון בחומרי ארכיון של יחידות סמך ביטחוניות של משרד ראש הממשלה, יחידות סמך ביטחוניות של משרד הביטחון ושל יחידות צה"ל וחומר ארכיוני בעניין פעילותן של יחידות אלו המצוי בידי מוסדות מדינה אחרים, ל-90 שנים ממועד היווצרות החומר, ולא 70 כפי שקבוע היום.  מבין הגופים המפורטים נמנים השב"כ, המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, הוועדה לאנרגיה אטומית ומרכזי המחקר הגרעיני שבאחריותה, המכון למחקר ביולוגי, אגף המודיעין בצה"ל ויחידות צה"ל השונות.

שנת ה-70 לישראל מהווה גם ציון דרך לחשיפתה של חומרי ארכיון. הממשלה מבקשת להאריך ב-20 שנים את התקנה המגבילה את העיון בחומרים ארכיונים בעלי רגישות ביטחונית, מ-70 שנים ל-90 שנים, ובאופן גורף. בהנחה שלא כל המידע הקיים בעל רגישות ביטחונית, גבוהה יש לתהות מדוע לא תהיה אפשרות לציבור לגשת אל המידע באמצעות ועדה שתבחן כל מקרה לגופו.

ביולי 2011 חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו על תקנות שהאריכו את תקופת החיסיון על חומרי ארכיון מסוג מ-50 ל-70 שנה. בעקבות החלטה זו אמורים היו להשתחרר לא מעט ארכיונים כבר השנה.

בדברי ההסבר לתיקון נכתב כי ציון 70 שנים להקמתה של המדינה מהווה גם ציון דרך לתחילת החשיפה של החומרים הארכיונים המסווגים, וכי במהלך השנה ובשנים הקרובות יחלפו 70 שנה להקמתם של המוסדות המנויים בתקנה ובכך גם תחלוף תקופת ההגבלה על העיון בחומרים הארכיוניים של מוסדות אלו מימי הקמתם. עוד נכתב כי בשל עמדתם של גופי הביטחון השונים כי גם בחלוף 70 שנה יש בחשיפת חומרים ארכיונים שלהם כדי לגרום לפגיעה ממשית בביטחונה של מדינת ישראל, יש להאריך את תקופת ההגבלה ב-20 שנה נוספות כך שיעמדו על 90 שנה.

בין היתר נטען כי חלק מהחומר הארכיוני הסודי כולל נתונים אודות מקורות מידע מודיעיניים, אשר אין לחשוף את זהותם. בחומרים קיים גם מידע שהתקבל מגורמים זרים, תוך התניה מפורשת כי לא יינתן לחומר זה פומבי ובנוסף חלק מהחומר הארכיוני כולל מידע שיש בו כדי להצביע על יכולות מודיעיניות ועל שיטות פעולה, הנוהגות גם כיום ואשר על כן אין לחשפן.

כותבי התזכיר מדגישים כי המציאות הביטחונית המורכבת והמיוחדת בה מצויה מדינת ישראל, מחייבת לנהוג במשנה זהירות באפשרות לחשיפתו של חומר ארכיוני כאמור על מנת למנוע אפשרות לפגיעה ממשית בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.