למרות הציפיות להעלאת ריבית- קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל, הודיעה אתמול (שני) שהריבית תישאר ברמה של 0.1%. ההסבר: כרגע, העלאת ריבית עלולה להביא לייסוף בערך השקל, דבר שיפגע ביצרנים הישראלים ובמשק בכלל. פלוג הוסיפה שעל אף העובדה שהאינפלציה נמצאת בחלק התחתון של היעד, הועדה המוניטרית תחכה ל"התבססות" של האינפלציה. במילים אחרות, הריבית תעלה, אבל הועדה המוניטרית החליטה לחכות.

"בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו" כך נמסר.

פלוג התייחסה לעובדה שהדיונים האחרונים על גובה הריבית לוו בעובדה שזו למעשה החלטת הריבית האחרונה אותה תקבל, היות וכהונתה תסתיים בחודש הבא. "הדיונים האחרונים במסגרת זו שנוהלו על ידי, והם היו מעמיקים, מעניינים, וענייניים כתמיד. השאלה מי ינהל את הדיונים האלו בפעם הבאה אמנם מעסיקה את כולנו, אבל היא לא השפיעה כהוא זה על הדיונים או על ההחלטה" היא אמרה.

הנגידה הסבירה כי המשק הישראלי צפוי להמשיך לצמוח ברבעונים הקרובים, וכי לדעתה התנאים בהן הועדה המוניטרית תקבל החלטה על העלאת ריבית מתקרבים. "תמונת המצב הכלכלית יחסית יציבה בחודשים האחרונים: ההאטה בצמיחה ברבעון השני הייתה ככל הנראה זמנית והמשק ממשיך לצמוח בקצב נאה, תוך ששוק העבודה ממשיך להפגין עוצמה; סביבת האינפלציה מצויה בקרבת הגבול התחתון של היעד; הכלכלה העולמית ממשיכה לצמוח, אך הסיכונים מתגברים" היא אמרה.

"בשנה האחרונה חלה עלייה מתמשכת בסביבת האינפלציה, והוועדה המוניטרית סבורה שהכוחות לעליית האינפלציה ממשיכים לפעול לעלייתה; בלימת הייסוף, התפנית במחירי האנרגיה ועליית האינפלציה בחו"ל, המשך עליית השכר במשק והימצאות המשק בסביבת תעסוקה מלאה – פעלו כולם באותו כיוון, בתמיכת המדיניות המרחיבה".

נראה שפלוג צופה את המשך הצמיחה, גם לאחר החלטה על העלאת ריבית. "ברבעון השלישי המשק שב לצמוח בקצב שתואם את הקצב הפוטנציאלי. הרכב הצמיחה ברבעון השני היה מעט מדאיג: נרשמה בו צמיחה שלילית של היצוא, ובפרט של יצוא השירותים, שהוביל את צמיחת היצוא בשנים האחרונות, וגם ירידה בהשקעה, כתוצאה מהמשך הירידה החדה בהשקעה בבנייה למגורים. מאינדיקטורים ראשוניים לפעילות ברבעון השלישי מסתמן שהצמיחה ברבעון זה מאוזנת יותר. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ועולה ממנו תמונה חיובית מאוד. רמת האבטלה מאוד נמוכה, ושיעורי התעסוקה וההשתתפות גבוהים בהסתכלות היסטורית; השיעור הגבוה של המשרות הפנויות, כמו גם דיווחי החברות על הקושי לגייס עובדים, והמשך עליית השכר, תומכים בהערכה ששוק העבודה מצוי בתעסוקה מלאה, ומהווה כעת את המגבלה העיקרית להמשך הצמיחה של המשק".