משרד העבודה והרווחה הודיע אתמול (רביעי) כי הוא מרחיב את הסיוע להורים יחידניים במימון מסגרות טיפול וחינוך לילדיהם במסגרת תכנית "סל שעות גמיש", המעניקה החזר כספי להורים עבור מסגרות חינוך לילדיהם. המימון יורחב ויינתן גם לפי מבחני הכנסה לנפש ולא רק להורים מקבלי קצבאות ולראשונה, המימון יוענק גם להורים לומדים בנוסף לעבודתם.

שר העבודה והרווחה, חיים כץ: "הרחבת התכנית, מאפשרת למשפחות נוספות לקבל סיוע מהמדינה בסבסוד מסגרות חינוך ומייצרת עוד הכנסה פנויה לרווחת המשפחה. מדובר בצעד נוסף שמטרתו לעודד השתלבות הורים יחידנים בשוק העבודה, ולהגדלת סך הכנסותיהם, והוא מצטרף למהלך שביצעתי להורדת אחוזי מס הקיזוז שהוטל על משפחות חד הוריות המתקיימות מקצבת הכנסה מ-60% ל- 27% בלבד."

פעמים רבות הורים יחידים שמעוניינים לצאת לעבוד או לבצע שינוי תעסוקתי בכדי לצאת ממעגל מקבלי הקצבאות נתקלים בקושי לממן מסגרות עבור ילדיהם. בכדי להסיר חסם זה מפעיל משרד העבודה והרווחה את תכנית "סל שעות גמיש", המציעה פתרונות מימון עבור ההורים בשעות שבהן מערכת החינוך הפורמלית אינה פועלת. עכשיו מורחבת התכנית והיא תעניק תמיכה ומימון כספי בהתאם למבחן הכנסה לנפש, בנוסף לקריטריון הישן שקבע זכאות עבור מקבלי קצבאות בלבד, בין היתר קצבת הבטחת הכנסה.

על פי משרד הרווחה, הסיוע יינתן להורה עצמאי העומד בכל תנאי הזכאות, לתקופה של עד 18 חודשים בכל פעם; בכפוף לעמידה בתנאי התכנית- בהם ילד בביה"ס יסודי, אשר טרם החל לימודים בכיתה ה'; וכן הצגת אסמכתא על היקף עבודה מינימלי של ההורה של 20 שעות שבועיות מצטברות לכל הפחות , והרחבת 10 שעות לימודים שבועיות נוספות. בעבר, ההחזר ניתן רק להורים עובדים, לראשונה עם הרחבת התכנית יוכל לבחור ההורה גם להרחיב את השכלתו בכל מסגרת שתתרום לפיתוחו המקצועי והאישי.

התכנית תסייע לכל משפחה בממוצע בגובה של כ- 7,000 ש"ח בשנה, גובה הסיוע משתנה בהתאם לסוג המסגרת החינוכית בה ישהה הילד, ולצד הרחבת הקריטריונים לזכאות; התנאים לקבלת הסיוע יתאפשרו בהתאם לקבת גמלת הבטחת הכנסה או תשלום מזונות במשך חודש אחד לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה. או שהכנסתו בהתאם למבחן ההכנסה היא פחות מ- 2,100 שקלים לנפש.  הסיוע יינתן כתשלום החזרים לסכומים ששילם ההורה, בהתאם ל"נוהל סיוע להורים יחידים בהשתתפות במימון סל שעות ו/או קייטנות" ובכפוף להוכחת התשלום, לרבות הוצאת קבלות כנדרש.

הורים הזכאים יכולים לפנות למוקד פניות בכדי לממש את זכאותם:

  • מוקד פניות טלפונית- 03-5652310
  • מוקד פניות בפקס- 073-3901099
  • מייל: sherut@avoda.milgam.co.il