הזוכים בסיבוב השני במכרז פנסיית ברירת מחדל – ארבעה בתי השקעות. חברות הביטוח נשארו בחוץ. דמי הניהול אליהם התחייבו הזוכים גבוהים יחסית למכרז הקודם משנת 2016.

רשות שוק ההון ומשרד האוצר פרסמו הבוקר את תוצאות המכרז לקרנות ברירת המחדל בו זכו בתי ההשקעות: פסגות, הלמן אלדובי, מיטב דש ואלטשולר שחם. בתי ההשקעות התחייבו לדמי ניהול נמוכים למצטרפים אליהם בשלוש השנים הקרובות. באופן הזה מנסה רשות שוק ההון להתמודד עם בעיה שנוצרה בעבר כשעובדים שאינם מאורגנים שילמו את דמי הניהול המקסימליים כתוצאה מהיעדר מודעות ומיכולת מיקוח נמוכה מול הקרנות. ההסדר של קרנות ברירת המחדל מחייב למעשה את המעסיקים להפריש לקרנות ברירת המחדל במידה והעובד לא בחר באופן ייזום בקרן פנסיה אחרת.

בתי ההשקעות שניגשו למכרז נהנו מפקטור (העדפה בחישוב הצעותיהן) אל מול חברות הביטוח. ברשות שוק ההון ביקשו לתעדף את בתי ההשקעות על מנת להגדיל את התחרות בשוק הנשלט כיום על ידי חברות הביטוח. כתוצאה מכך הגישו חברות הביטוח עתירה לבג"ץ נגד המכרז, אך לאחר שהבינו כי שופטי בג"ץ לא נוטים לקבל את טענותיהן משכו חברות הביטוח את העתירה.

בתי ההשקעות אלטשולר שחם והלמן אלדובי זכו עם הצעה זהה בה דמי הניהול יעמדו על 1.49% מההפקדה ו-0.1% מהצבירה. מיטב דש זכתה עם הצעה שבה יעמדו דמי הניהול על 2.49% מההפקדה ו-0.05% מהצבירה ופסגות זכתה עם דמי ניהול שיעמדו על 0.905% מההפקדה ו-0.08% מהצבירה.

במשרד האוצר טוענים כי עבור שכיר המשלם היום דמי ניהול מקסימליים, מעבר לאחת מקרנות ברירת המחדל צפוי להניב הגדלה של כ-16% בקצבה הצפויה שמשמעותה כ-10,800 בשנה.

עם ההכרזה על הקרנות הזוכות אמר שר האוצר כחלון כי "המהפכה שהתחלנו בהורדת עמלות קרנות הפנסיה לפני שנתיים ממשיכה בכל הכוח. ציבור החוסכים ירוויח בענק עם מאות אלפי ש"ח נוספים לתקופת הפנסיה. במשך שנים רק דיברו על הורדת דמי הניהול הפנסיוניים – והיום הרפורמה מיושמת באמצעות רשות שוק ההון ומשרד האוצר. אני קורא לכל העובדים: דאגו לעתידכם והצטרפו לקרנות הזוכות, ההבדל בכיס בגיל הפנסיה יהיה מאוד משמעותי לכם ולמשפחותיכם".

על אף החשיבות שבהוזלת דמי הניהול, במהלך השנתיים האחרונות סבלה תכנית פנסיית ברירת מחדל מביקורת על כך שלא הגיעה להיקפים הרצויים של מבוטחים. בדיוני ועדת הכספים בנושא שיזמה חברת הכנסת מיכל בירן (המחנה הציוני), נטען כי חברות הביטוח משתמשות בתחבולות שונות על מנת להחתים את העובדים לקרנות פנסיה עם דמי ניהול גבוהים יותר כדי לעקוף את הרפורמה.

עוד יש לציין כי זהו המכרז השני לקרנות ברירת המחדל שמתקיים שנתיים לאחר המכרז הקודם בו זכו בתי ההשקעות מיטב דש והלמן אלדובי. המכרז הראשון נפתח לתקופה של שנתיים בין נובמבר 2016 לנובמבר 2018. המכרז הנוכחי ממשיך למעשה את המהלך לשלוש שנים נוספות. יש לציין כי הצעותיהם של שני בתי ההשקעות במכרז הקודם שהתקיים בסוף 2016 היו נמוכות משמעותית מאלו שהציעו במכרז החדש. בשנת 2016 הבטיחה מיטב דש דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה ואילו הלמן אלדובי הציעה דמי ניהול של 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה.