עטלף הפירות, דקר הסלעים וטונה כחולת סנפיר, הוכנסו היום לרשימת המינים המוגנים לאחר שהשר להגנת הסביבה, זאב אלקין (הליכוד), חתם היום (ג') על נוסח מתוקן לרשימת המינים המוגנים בחוק. עטלף הפירות נחשב עד כה כמין מזיק לחקלאות, אך מחקרים הפריכו את הטענה הזו וכעת ייחשב למין מוגן. זוהי הפעם הראשונה בה נכללים ברשימה גם דגי מים מתוקים. במקביל עודכנה רשימת העופות המזיקים, אליה צורף גם העורב ההודי, מין פולש שחדר שהתבסס בעיקר אזור אילת והערבה.

העדכון לרשימה התגבש על ידי רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה. התיקון הקודם התבצע בשנת 2009, והנוכחי נעשה לאור שינוים שהתרחשו במערכות האקולוגיות בארץ בשנים האחרונות כאשר נוספו איומים חדשים על הטבע, והתרחשו שינויים תפיסות המקצועיות באשר לגורמי האיום על הטבע, מידע מקצועי מעודכן שנאסף באמצעות שיטות מחקר חדשות.

הגורם האנושי

במשרד וברשות מדגישים, כי "מערכות אקולוגיות מטבען דינמיות ומשתנות. השינויים עשויים להיות טבעיים, כמו שינויים עונתיים, וכן כתוצאה מפעילות האדם אשר משנה את התנאים הסביבתיים באופן המשפיע על המערכת האקולוגית ומרכיביה. בנוסף, קיימים איומים חדשים העלולים לגרום לפגיעה במערכות אקולוגיות, אשר לא היוו בעיה משמעותית בעבר, כגון: צייד לא חוקי על-ידי עובדים בחקלאות, פיתוח תשתיות נפט וגז בים העלולים לפגוע ביונקים ימיים, וכן התבססות של מינים פולשים חדשים הפוגעים במינים מקומיים קיימים."

לטענתם, בשנים האחרונות התחרש שינוי בתפיסת גורמי האיום על ערכי הטבע. אם בעבר "רווחה התפיסה כי הגורם עיקרי להכחדת ערכי טבע הוא קטיף ואיסוף של צמחים אטרקטיביים לצרכים פרטיים ומסחריים, לצד ציד." כיום עיקר הסכנה שנשקפת לבעלי החיים והצמחים מגיעה דווקא מפעילות האדם שפוגעת כגון בינוי, התרחבות עירונית, תעשייה וחקלאות שפוגעות בטבע בעיקפין "הגורמים העיקריים הם בעיקר פגיעה פיזית ואובדן של בתי-גידול כתוצאה מהשפעות הנובעות מפעילויות רחבות היקף, ובהן תעשייה, תשתיות, בינוי וחקלאות".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחברה להגנת הטבע הגיבו להודעה והכריזו כי "החברה להגנת הטבע מברכת על הכרזתם של שניים ממיני הדגים המצויים בסכנת הכחדה בים התיכון, כערכי טבע מוגנים – טונה כחולת הסנפיר ודקר הסלעים. מדובר על שניים מטורפי העל של המערכת האקולוגית הימית, המוגדרים על ידי ארגון השימור הבינלאומי, איי יו סי אן, כמינים בסכנת הכחדה. החברה להגנת הטבע עתרה לפני כשנה לבג"צ (בג"צ 7716/17), בדרישה להכריז על שני המינים הללו כמינים מוגנים, בשל מצבם הקשה, שנגרם בעקבות דיג יתר ופגיעה בבית גידולם. החברה להגנת הטבע תמשיך לעקוב אחרי יישום האכיפה של המינים שהוכרזו כמוגנים, כמו גם על מצבם של מיני הדקר האחרים, שמקומם נפקד מהרשימה".

עטלף הפירות שעד כה נחשב למין מזיק, הינו מין העטלף היחידי בישראל שניזון מפירות. בעבר, שיערו כי העטלפים שהתרבו מאד מזיקים לחקלאות ונעשו פעולות רבות למיגורם, כולל הרעלות המוניות בשנות ה-50'. מחקר מ-1999 הראה שרק 15% מהפירות שהעטלפים ניזונים מהם הינם גידולים חקלאיים. כיום חתומה ישראל על הסכם ה-EUROBATS שבמסגרתו ישראל מחויבת להגן על המין עטלף הפירות.