שיעורי העוני בקרב ילדים בישראל הוא מהגבוהים ביותר בקרב מדינות ה-OECD – כך עולה מדו"ח בנושא שפרסם הארגון אתמול (שלישי). על-פי הדו"ח, כ-23%, כמעט רבע מהילדים בישראל, סובלים מעוני. עוד עולה מהדו"ח כי במרבית מדינות ה-OECD האחרות עלה שיעור הילדים העניים מאז המשבר הפיננסי של שנת 2008, בעיקר באלו בהן יושמו קיצוצים תקציביים רחבים. כותבי הדו"ח הוסיפו שורה של המלצות לצמצום העוני בקרב ילדים, כשהמרכזית בהן היא הגדלת הקצבאות שניתנות למשפחות בעלות הכנסה נמוכה וילדים.

שיעור העוני בקרב ילדים בישראל גדול בהרבה מהממוצע בקרב מדינות ה-OECD. בעוד הממוצע עומד על ילד עני אחד מתוך כל שבעה, בישראל עומד הנתון על ילד עני אחד מתוך ארבעה. מדובר בשיעור גבוה פי שבעה משיעור העוני בקרב ילדים בדנמרק.

למדיניות רווחה יש תפקיד מכריע בהורדת שיעור העוני בקרב ילדים. במרבית מדינות ה-OECD, ההוצאה על רווחה כחלק מהתוצר גדלה בעשורים האחרונים. דבר זה הביא לירידה בשיעור הילדים הסובלים מעוני

כל זאת על אף התגאותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיעור אבטלה נמוך באופן היסטורי בישראל. כותבי הדו"ח מבהירים כי בנוסף לשיעור האבטלה, יש לקחת בחשבון את איכות העבודות בהן עובדים הורים ישראלים. לטענתם, על אף שיעור האבטלה הנמוך, ההכנסה נותרת נמוכה מדי, זאת מכיוון שעובדים רבים בישראל ובעולם מועסקים במשרות חלקיות בלבד, או במשרות בעלות שכר נמוך מדי.

"לעזור להורים להשיג עבודה באיכות גבוהה הוא צעד הכרחי בהורדת שיעור העוני בקרב ילדים ובמאבק במגמת הירידה בתנאי החיים של משפחות רבות. דבר זה דורש לאפשר להורים גישה לעבודות יציבות ובמשרה מלאה בכל שניתן. בשנת 2014, 5 מתוך 10 ילדים במדינות ה-OECD גדלו בבית עם אב שעובד בעבודה במשרה חלקית, ו-8 מתוך 10 היו ממשפחות עם אם בעלת משרה חלקית", נכתב בדו"ח.

מחברי הדו"ח טוענים כי כדי להוריד את שיעור העוני בקרב ילדים, על מדינת ישראל להגדיל את גודל הקצבאות שניתנות למשפחות בעלות הכנסה נמוכה וילדים ולדאוג לכך שכל המשפחות הזכאיות לכך אכן זוכות לקצבה.

"למדיניות רווחה יש תפקיד מכריע בהורדת שיעור העוני בקרב ילדים. במרבית מדינות ה-OECD, ההוצאה על רווחה כחלק מהתוצר גדלה בעשורים האחרונים. דבר זה הביא לירידה בשיעור הילדים הסובלים מעוני", נכתב בדו"ח.

בהתייחס לישראל כותבים המחברים כי היא "תביא לירידה המשמעותית ביותר בשיעור הילדים העניים על ידי הגדלת הקצבאות שמיועדות למשפחות בעלות הכנסה נמוכה, או משפחות עניות בעלות ילדים. במידה וכך ייעשה, עשוי שיעור הילדים העניים בישראל וליטא לרדת בכ-10%. מדינות אלו סובלות מקצבאות נמוכות ומשיעור נמוך מקרב הילדים העניים שנהנים מהם בפועל".

כותבי הדו"ח התייחסו גם לעלייה בשיעורי העוני בקרב ילדים במדינות ה-OECD השונות מאז המשבר הפיננסי של 2008. כזכור, מדינות רבות, בעיקר באירופה, הגיבו למשבר על-ידי קיצוץ חד בהוצאה הציבורית שהוביל לעלייה ניכרת בשיעורי העוני. על-פי הדו"ח, קורבנות מרכזיים של מדיניות זו היו ילדים, ובעיקר ילדים למשפחות בעלות ההכנסה הנמוכה ביותר.

"במדינות רבות, גם העומק וגם הרוחב של תופעת העוני התעצמו בשנים האחרונות. הכנסתן של משפחות בעלות הכנסה נמוכה וילדים ירדה, תופעה ממנה סבלו באופן הקשה ביותר ילדים להורים בעלי ההכנסות הנמוכות ביותר", כך בדו"ח.

ביוון, המדינה האירופית שסבלה באופן החריף ביותר מהמיתון שהוחרף על ידי הקיצוצים התקציביים, ירדה ההכנסה פר ילד במשפחות בעלות הכנסה נמוכה ב-50% מאז המשבר. גם במדינות אירופיות אחרות ניכרת עליה בעוני בקרב ילדים. "מדינות כמו צרפת, הונגריה, יוון, איטליה, ליטא ושוודיה חוו עליה של כ-2% בעוני הילדים בתקופה זו", נכתב בדו"ח שמציין גם כי בסלובקיה חלה עליה של 5.4% בשיעור הילדים העניים.