שר העבודה והרווחה חיים כץ ומנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר הודיעו אתמול (רביעי) על הקמת צוות בין-משרדי שיגבש המלצות להמשך יישום הרפורמה בקצבאות הנכות ולחלוקת כשני מיליארד שקלים לאנשים עם מוגבלות.

בראשות הצוות יעמוד מנכ"ל הביטוח הלאומי לשעבר פרופסור יוסי תמיר, והוא כולל נציגים מהמוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד האוצר, ההסתדרות החדשה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והמועצה הלאומית לכלכלה. על פי הודעת משרד הרווחה, הצוות הונחה "לזמן את נציגי ארגוני הנכים כדי להיוועץ עימם".

הצוות הוקם לאור תיקון החוק בו עוגנה הפעימה הראשונה והשנייה בהסכם שהושג עם ארגוני הנכים במסגרתו נקבע כי שרי הרווחה והאוצר יביאו המלצותיהם בעניין זה לאישור הממשלה עד תום 2019.

כזכור, בפברואר 2018 אישרה הכנסת תיקון לחוק הביטוח הלאומי במסגרתו הוקצו 4.341 מיליארד שקלים לטובת הגדלת קצבאות הנכים. עד כה מומשו בפעימה הראשונה בשנת 2018 כ-2.3 מיליארד שקלים, וקצבת הנכות המקסימלית ליחיד כיום היא 3,272 שקלים בחודש. עם זאת, תיקון החוק לא קבע פרטים לגבי שאר הפעימות, מבחינת חלוקת הקצבה ולוחות זמנים.

תיקון החוק הגיע לאחר מאבק קשה של ארגוני הנכים, שדרשו שהקצבאות יושוו לשכר המינימום. הנכים נאבקו בדרכים שונות: הפגנות, חסימות כבישים והשתתפות בדיוני ועדות הכנסת. בספטמבר 2017 הצטרפה ההסתדרות למאבק, ותיווכה בין ארגוני הנכים לנציגי הממשלה אשר הגיעו להסכם. בסופו של דבר חזרה בה הממשלה מההסכם ולאחר דיונים קשים בוועדת העבודה והרווחה, הפגנות והרבה חסימות כבישים העבירה הממשלה את תיקון החוק, שכאמור מקצה 4.3 מיליארד שקלים להעלאת הקצבאות. בשנת 2003 קוצצו קצבאות הנכות והוצמדו למדד המחירים כך שהעדכון שלהן היה לא משמעותי.