המשך יישום הסכם ניסנקורן-כחלון לצמצום תבניות העסקה פוגעניות: שיפור דרמטי בתנאי ההעסקה של כ-1,500 עובדים סוציאלייים המועסקים במערכת הבריאות בהתקשרויות חיצוניות. צו ההרחבה יעניק לעובדות והעובדים תוספות שכר, מענקים חד-פעמיים, ימי חופשה ומחלה, ביגוד והבראה, גמל וקרן השתלמות.

על פי ההסכמות, התשלומים השוטפים מכורח צו ההרחבה, ישולמו לעובדים החל ממשכורת חודש נובמבר 2018, המשולמת בתחילת חודש דצמבר. העובדים שלא חל עליהם צו ההרחבה עד כה, ישולם להם רטרואקטיבי (עבור שנת 2018) אותם תנאים במשכורת ינואר 2019 ולכל המאוחר במשכורת החודש העוקב.

לפני למעלה משנה וחצי נחתם צו ההרחבה לעובדים סוציאליים שמועסקים בהתקשרויות חיצוניות עם משרד הרווחה. אתמול הוסכם בין ההסתדרות ומשרד הבריאות להחיל הצו גם על העו"סים שמועסקים בהתקשרות חיצונית עם משרד הבריאות. תנאי הצו כוללים את כל הפרמטרים שמעוגנים בהסכמים קיבוציים לרבות תוספות שכר, מענקים, ימי חופשה ומחלה, ביגוד והבראה, גמל וקרן השתלמות

עד כה, לא כל העובדים הסוציאליים במשרד הבריאות זכו לאותם תנאים של עמיתיהם במשרדים אחרים, בשל מחלוקת על פרשנות ההסכם. על כן, בעקבות שינוי הגדרות תפקידי העובדים הסוציאליים במכרזי משרד הבריאות, הוסכם על החלת תנאי צו ההרחבה על אותם עובדים. ההבנות החדשות הובילו לשיפור דרמטי בתנאי השכר של עובדות ועובדים במערך סל שיקום בריאות הנפש בקהילה, בשירותים כגון דיור מוגן, ליווי בתעסוקה, ליווי בהשלמת השכלה ועוד.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר היום כי "זהו צעד נוסף שעוזר לעשות צדק עם קבוצת עובדים שממלאת שליחות חברתית ראשונה במעלה ונאבקת במסירות יוצאת דופן על כבודם ורווחתם של הציבורים הכי מוחלשים במדינה. שיפור מעמדם ותנאי העסקתם של העובדים הסוציאליים, עוזר לחזק את חוסנה החברתי של ישראל, תוך צמצום הפערים וקידום השוויון. אני רוצה להודות לכל השותפים שעזרו לקדם את ההסכמות לגבי תחולת הצו על העובדים הסוציאליים במערך בריאות הנפש בקהילה, בהם סגן שר הבריאות חה"כ יעקב ליצמן, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר אלון מסר. תודה מיוחדת לשר האוצר משה כחלון על המאמץ המשותף במאבק שלנו לצמצם צורות העסקה פוגעניות. זו אבן דרך נוספת ביישום ההסכם שחתמנו לפני כשלוש שנים ואני רואה מחויבות עמוקה להמשיך ולפעול לתיקון העוול".

שר האוצר, משה כחלון, בירך אף הוא על צו ההרחבה: "העובדים הסוציאליים נמצאים בחזית החברתית של מדינת ישראל ומתמודדים מדי יום עם האתגרים הכי קשים וחשובים שיש לנו כחברה. השיפור בתנאי שכרם הוא המשך ליישום ההסכם לצמצום העסקה פוגענית ותיקון עוול שנמשך יותר מדי שנים ואני שמח שהצלחנו לשים לו סוף יחד עם שר הבריאות, יו"ר ההסתדרות ויו"ר איגוד העובדים הסוציאליים. אין סכום אמיתי שיכול לכמת את חשיבות עבודתם של העובדים הסוציאליים, אך בתיקון שהעברנו המסר לעובדים ברור: מדינת ישראל מעריכה את עבודתכם ותמשיך לסייע לכם כדי שתצליחו. הצלחתכם היא הצלחתנו".

יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני, הביעה תקווה כי המהלך יהיה נדבך בשיקום מערך בריאות הנפש: ״הישג גדול לעובדים הסוציאליים במערכת בריאות הנפש בקהילה. לאחר שנה וחצי של מאבק נחוש שהובלנו בשיתוף עם יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ומטה מאבק של העובדים, לראשונה משרדי האוצר והבריאות מכירים הכרה מלאה בכך שצו ההרחבה יחול גם על העובדים הסוציאליים. אנו מקווים שמדובר בצעד נוסף בתהליך לשיקום מערכת בריאות הנפש״.

סגן שר הבריאות, ח״כ יעקב ליצמן בירך ואמר: "אני שמח שתיקנו את העיוות שנוצר בין העובדים הסוציאליים ברווחה לעומת משרד הבריאות וכעת כל העובדים הזכאים יקבלו. אני מודה לשר האוצר ואנשי משרדו, לאבי ניסנקורן וענבל חרמוני ולעובדי משרד הבריאות שהציפו את החובה והמחויבות שלנו."