כתבתי שיר על האינטרנציונל:
עולם ישן נחריבה
נפרוק כל עול
בעזרתו האדיבה
של הרציונל
הפרד ומשול.
תחתיו נבנה עולם חדש
אז יבואו בן ובת
איילת ובנט
בעלי הבנה
בחינוך ומשפט
ובעל העניין
הנוהג ב D9
במאסף,
ויגישו לנו מדינה
על מגש הכסף.
הבג"צ יהפך לסנהדרין
הצבא יוכשר על ידי
הבד"צ למהדרין,
השירות אינו חובה
למניחי תפילין
ולומדי ישיבה
אין לימודי ליבה.
וגם הרמטכ"ל אייזנקוט
אינו יוצא מן הכלל
מנשק מזוזות.
וכל זאת
במדינה שכל אזרחיה
ערבים זה לזאת.
בילידים אז ננוחם
דרוזים וערבים
הם יהודים
בעל כורחם.