שוק הדירות ממשיך להתקרר כשעוד ועוד רוכשי דירות פוטנציאלים ממתינים לראות האם הירידה במחירי הדיור תימשך ועד לאן תגיע, כך עולה מדו"ח הכלכלן הראשי באוצר שפורסם היום. הדו"ח מסכם את עסקאות הנדל"ן בחודש אוגוסט עם ירידה של כ- 5% לעומת יולי 2018 וכ- 3% לעומת אוגוסט 2017. סך הכל נרכשו באוגוסט כ-8000 דירות מתוכן כ-700  דירות נרכשו במסגרת מחיר למשתכן. גם בתחום הדירות החדשות נרשמה באוגוסט ירידה עם כ 2,400 דירות חדשות מספר הנמוך בכ 7% לעומת יולי.

מהדו"ח עולה נתון בעייתי: ככל שעולה מספר העסקאות במסגרת מחיר למשתכן,  יורדות מספר העסקאות בשוק החופשי. כתוצאה מכך קבלנים שנמנעו מכניסה למכרזים של מחיר למשתכן סבלו מצמצום משמעותי בהיקף המכירות שלהם. בשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה מכירת הדירות החדשות במחירי שוק בכ 13,500 דירות – הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון, 11% לעומת שמונת החודשים הראשונים של 2017 וכ-40% פחות משמונת החודשים הראשונים של 2016.

הכלכלן הראשי מציג את אחת מההשפעות של תכנית מחיר למשתכן בשינוי ברשימת 20 החברות הקבלניות המובילות בישראל (במונחים של היקפי מכירות). בין השנים 2015-2018 התחלפו כמחצית מהחברות ברשימת 20 החברות הגדולות. אחד ההסברים לכך מצוי בסירובן של מספר חברות גדולות להיכנס למכרזי מחיר למשתכן ובכך הן איבדו נתח שוק משמעותי לשנים הקרובות. הכלכלן הראשי מוסיף לדו"ח נתון מעניין נוסף כשכרבע מתוך 20 החברות הקבלניות הגדולות ב 2018 כלל לא נמנו בין 100 החברות הקבלניות הגדולות ב-2015. בכך מתאר הכלכלן הראשי את התפתחות התחרות בשוק. עוד מסקנה אליה מגיע הכלכלן הראשי היא שחברות גדולות שלא נכנסו למכרזי מחיר למשתכן ונמנעו ממכירת דירות במחירים נמוכים צברו בידיהן מלאי דירות משמעותי.

מפילוח הפעילות בשוק הנדל"ן לפי זהות הקונים עולה כי המשקיעים ממשיכים לצאת מהשוק, כשבאוגוסט הם היוו כ-13% בלבד מהרוכשים. מאז אמצע 2016 נמשכת המגמה של יציאת משקיעים משוק הנדל"ן כשבכל חודש יותר דירות נמכרות על ידי משקיעים מאשר דירות הנרכשות על ידי משקיעים.

באשר לזוגות הצעירים (רוכשי דירה ראשונה) הדו"ח מציג עליה בשיעור של 13% במספר הדירות שנרכשו על ידי פלח שוק זה. עם זאת עיקר הגידול נזקף לטובת תכנית מחיר למשתכן. הכלכלן הראשי מנתח את רמות השכר של רוכשי הדירות בפרויקט הגדול ביותר של מחיר למשתכן ששוק באוגוסט (אור יהודה). על אף שמדובר בפרויקט של דירות מסובסדות השכר הממוצע למשק בית בין רוכשי דירות אלו עמד על כ 21,000 שקלים בחודש.