לאחר דיון ממושך ומתוח – בהשתתפות של מספר לא מבוטל של חברי כנסת, הודיע יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט יעקב מרגי (ש"ס) שהוא מקציב לאנשי המושבים והנוער העובד והלומד 14 ימים להסדיר את ענייניהם. ח"כ ילין (יש עתיד) הדגיש שיש למצוא את הדרך לפתור בעיות ולהמנע מפילוגים, בעיקר על מנת למנוע את הכניסה של הפוליטיקה המפלגתית לתוך המרקם של תנועות הנוער.

הפן הפוליטי נכח מאד בדיון כאשר חברי הכנסת מהמחנה הציוני רמזו לא אחת כלפי מאיר צור שעצם הרצון לפרוש מהנוער העובד והלומד קשור גם בעזיבתו את מפלגת העבודה והמעבר לכולנו. מאיר צור התפרץ לדברי ח"כ יונה וקרא "די כבר עם זה! די להגיד שזה בגלל שעברתי מפלגה, כמה אפשר?".

מתוך תהלוכות 1 במאי בשנים קודמות (צילום: נעה זבדי / הנוער העובד והלומד).

בדיון דיברו גם חניכים, לרבות חניך בחטיבת בני המושבים, שאמר שהוא רואה עצמו כחניך של תנועת המושבים, בנפרד מהנוער העובד, וחניך בתנועת הנוער העובד והלומד שהסביר שהדברים אינם סותרים.

חינוכי או פוליטי?

צור הודיע לאחרונה לתנועת הנוער העובד והלומד שהוא רואה בחניכי המושבים כתנועה עצמאית, "בני המושבים" שמה. ברקע הדברים הועלו טענות על כך שתקציבם של חניכי המושבים קטן לעומת תקציבם של חלקי התנועה האחרים, וכי מגיעים להם כספים רבים יותר – טענות אותן דוחים בתנועת הנוער העובד והלומד.

שמחה רותם (קאז'יק) עם חניכות הנוער העובד – מרון דרסו ואורטל אפרם, שהעניקו לו סיכת הוקרה לרגל מלאת 70 שנה למרד גטו וארשה (צילום: ניצן צבי כהן).

אלא שמשרד החינוך כבר השיב לעורכי הדין של תנועת המושבים שישנו מסלול להקמת תנועות נוער חדשות, ואם הם מבקשים לעשות זאת עליהם לצעוד בו. גם מועצת תנועות הנוער מתנגדת למהלך של פיצול והכרה בחלק קיים של תנועה כלשהי כתנועה עצמאית העומדת בפני עצמה – מה שעלול להיות תקדים מסוכן שיביא להתפרקותן של תנועות לפלגים ושברירים על בסיס סכסוכים מקומייים כאלה ואחרים.

פניית אנשי המושבים לחברי הכנסת "להטיל את כובד משקלם" על מנת שמשרד החינוך יפעל בניגוד לנהליו ותקנותיו הביאה לכינוס דיון דחוף בועדת החינוך של הכנסת. מה שמצביע על העובדה שבסיפור "החינוכי" עוסקים גורמים שונים בעלי כוח ומשקל פוליטי.

המושבניקים גייסו לצידם כבר את משרד עורכי הדין כבירי, נבו, קידר, בלום ושות', אחד מהמשרדים הגדולים בארץ לצורך מגעיהם עם משרד החינוך ועם תנועת הנוער העובד והלומד. גם אבי בניהו, היועץ האסטרטגי הבכיר, הודיע בטוויטר שהוא מייצג את תנועת המושבים בנושא זה. מדובר בבעלי מקצוע לא זולים, בלשון המעטה, ונראה שניתן לקבוע שמאיר צור ותנועת המושבים החליטו להטיל למערכה משאבים רבים.

הצעד עליו החליטו צור ותנועת המושבים – להקים תנועת נוער מגזרית, של המושבניקים בעבור המושבניקים ועל ידי המושבניקים – הוא החלטה מעניינת מבחינה סוציולוגית. בנוער העובד והלומד אכן מיוצג המגוון של החברה הישראלית, וזו אולי תנועת הנוער המגוונת בישראל – יש בה ערבים, יהודים, דרוזים, בני עיר, מושבניקים, קיבוצניקים, בני עשירים ובני עניים (זהו אולי המקום לגילוי נאות: החתום מעלה הדריך בעבר מספר שנים בנוער העובד והלומד, ועדיין מזדהה עמה).

הצעד של צור זוכה לתמיכה ברשתות החברתיות, בעיקר על ידי בוגרים של "חטיבת בני המושבים" כפי שמכונה פעילות הנוער העובד והלומד במושבים. אולם ל"דבר ראשון" נודע כי לפחות בקרב חלק מהנהגת תנועת המושבים ישנה ביקורת על צור. המבקרים מתנגדים לקטיעת הקשר בין הנוער העובד והלומד לתנועת המושבים – קשר היסטורי רב שנים שהולך אחורה עד לשנת 1926. בקרב הנהגת המושבים יש המייחסים לפעולותיו של צור בנוגע לפעילות הנוער מניעים פוליטיים אישיים.

מאיר צור (צילום: דודי נשר).

כאן המקום להזכיר כי לאחרונה חבר מאיר צור למשה כחלון ולמפלגת כולנו. כחלון כבר הספיק לגמול לצור על הכרזתו בשני צ'קים, אחד מהם צ'ק דחוי: כחלון הודיע שידרוש את תפקיד שר החקלאות עבור צור בממשלה הבאה שתקום. דרישת כחלון את תיק החקלאות הייתה מפתיעה, בלשון המעטה, במיוחד לאור הביקורת המוטחת בכחלון חדשות לבקרים על ידי החקלאים על מדיניותו הפוגעת בחקלאות הישראלית. אבל הנייר של משא ומתן קואליציוני עתידי סובל הכל. התשלום השני של כחלון הגיע במינויו של היועץ המשפטי של תנועת המושבים למשקיף במועצת מקרקעי ישראל, שם דנים באינטרסים הקרקעיים של המושבים והמושבניקים, אינטרסים ששוויים מגיע למיליארדי שקלים, לכל הפחות.

האם המהלך של צור לקריעת חלק מתנועת נוער ויצירה של תנועת נוער מגזרית נועד לביצור כוחו הפוליטי? בכל זאת, את הצ'ק הדחוי שקיבל מכחלון בתמורה להצטרפותו עוד יצטרך לפרוע, ובעולם הפוליטי מה שקנית היום לא שלך לעד. הדבר צפוי להתברר תוך מספר חודשים, ובינתיים בכנסת יתברר כיצד ממשיכות להסתדר הבריתות הפוליטיות במסגרת המשא ומתן הקואלציוני שכבר מתקיים על הרכב הממשלה הבאה.


החתום מעלה הדריך בעבר מספר שנים בנוער העובד והלומד, והוא חבר בתנועת 'דרור ישראל'