צו הענקת סמכות לקצינים ביחידת הפיקוח על עברייני מין בשירות בתי הסוהר אושר אתמול (שלישי) בוועדת חוק, חוקה ומשפט בכנסת. מעתה, תינתן לקציני יחידת הפיקוח סמכות מעצר במקרים בהם קיים חשד סביר כי עבריין מין מפוקח ביצע עבירת מין, עומד לבצע עבירת מין, או הפר את תנאי צו הפיקוח שלו.

הצו יחול עד פברואר 2020, אז תידרש הארכתו באישור ועדת החוקה או עיגון ההסדר שבצו בחקיקה ראשית.

היחידה לפיקוח על עברייני מין הינה יחידת צור בשירות בתי הסוהר. מטרתה היא לפקח על עברייני מין שסיימו את זמן המאסר שלהם והשתחררו מהכלא, כאשר רמת המסוכנות שלהם עודנה גבוהה. על פי הנתונים שהוצגו היום בוועדה, היחידה מפקחת כיום על 1,225 עבריינים משוחררים, כאשר 50% הינם בעלי מסוכנות גבוהה. בנוסף, לדברי מפקד יחידת צור, מדי שבוע מתמודדת היחידה עם 15 מקרים של הפרות צו פיקוח.

סגן גונדר ליאור לוי, מפקד יחידת צור, הסביר את הצורך בהרחבת הסמכויות: "המטרה של היחידה היא הגנה על הציבור מפני עבירות חוזרות. מדובר על פי רוב בקורבנות קטינים חסרי ישע שלא ניתן להגן עליהם. מעל 50% מהמפוקחים הם בעלי מסוכנות גבוהה. על בסיס הערכת המסוכנות אנחנו מבצעים את הפיקוח הגלוי והסמוי על המפוקח. אנחנו לבושים אזרחית ונטמעים בציבור. צו הפיקוח שמתקבל מהמלצת היחידה מגדיר סל הגבלות ספציפי. לקצין יש מספר מפוקחים והוא מפקח עליהם באופן קבוע".

עוד הסביר לוי על הקושי בו נתקלים קציני הפיקוח כאשר אין ביכולתם לעצור מפוקח מין: "לעיתים לוקח למשטרה גם 50 דקות להגיע, ואז אני מורה למפקחים לעקוב אחר המפוקח עד הגעתם וזה בעייתי. יש הרבה מפוקחים שיש להם הגבלה על צפייה בפורנו ובמרדף אחריו הוא בורח ואז נגמרו הראיות. המפוקח שובר את הסים ואין לי כלום".

השר ארדן, שהגיש את הצו לאישור הוועדה, אמר כי "פקחי יחידת 'צור' מפקחים על עברייני מין משוחררים רבים שהוגדרו כבעלי סיכון מיוחד ועלולים בכל רגע לחזור לסורם ולתקוף מינית נער או נערה ולכן החלטתי לתת להם סמכויות נרחבות כולל איזוק ומעצר והכל בכדי להגן על הילדים והנוער שלנו. למרות הסיכונים שבהרחבת סמכויות פקחים והשוואתם לשוטרים החלטתי שבנושא של הגנה על ילדים ונוער-הבטחון מעל הכל״.

ח"כ מיכל רוזין (מרצ), הזהירה מפני הרחבה בלתי מידתית של הצו: "המטרה כפולה – להגן על הציבור מפצע מדמם לכל החיים בעקבות פגיעה מינית. עם זאת, ברור שכדי לשקם את אותם עבריינים, אנחנו רוצים שתהיה להם עבודה מסודרת, זוגיות ומשפחה, שיהיה להם מה להפסיד. אדם שאין לו מה להפסיד הוא הכי מסוכן בכל תחום. עם זאת, נשאלת השאלה מה הצורך בהרחבת הסמכויות, מה חסר לכם. הרחבת הצו מאפשרת מעצר גם על הפרה של רבע שעה. צריך לשמור על מידתיות ולוודא שהפיקוח לא יהווה עונש נוסף ושלא ייצא שכרנו בהפסדנו". בתום הדיון אמרה כי השתכנעה "שנעשים איזונים ובלמים בעיקר בשלב הראשוני של בימ"ש הקובע את סל המגבלות של המפוקח. לכן נאשר את הצו למרות החשש ועם בטן מתהפכת על הרחבת הסמכויות בשל חשיבות העבודה והצורך להציל נפשות".

צוות הייעוץ המשפטי לוועדה הבהיר כי הניסוח המוצע של הפעלת סמכות המעצר בכל הפרה, מבלי לתחום אותה במסוכנות או בקריטריון אחר, הוא רחב ולא כל-כך מקובל בחקיקה. צעדים שפוגעים בחירויות צריכים להופיע בצורה ברורה ומתוחמת. אנחנו לא מכירים דוגמאות לצווים בהם נתקבלה סמכות כה רחבה.

עו"ד ישי שרון מהסנגוריה הציבורית, הביע התנגדות לכך שהרחבת הסמכויות מתבצעת דרך צו ולא דרך שינוי חקיקה: "סמכויות עיכוב ומעצר שהן הפוגעניות ביותר ראוי שיוסדרו בחקיקה ראשית ולא בצו. ברור שמטרת הסעיף היא לפתור מצוקה דחופה אך לא הייתה כוונה להרחיב סמכויות אלו לשלל גורמים וליצור מסלול עוקף לחוק המעצרים. הדרך המוצעת כאן היא חקיקה מקולקלת. זה עוקף את המסלול של הפצת תזכיר. הצו יוצר גם בעיות קשות מול הוראות שונות בצו המעצרים והוא מועד לתקלות. אין פה גם שום דחיפות. אני חושש שהדבר היחיד על השולחן הוא יכולת הרתעה וזה לא דבר נכון. ככל שהוועדה תאשר בכל זאת את הצו יש להכניס חובת דיווח שנתית לוועדה".

עו"ד כרמית פולק-כהן, יועמ"שית המועצה לשלום הילד: "אנחנו מלווים כ-400 ילדים נפגעי עבירות מין ועברנו תהליכים מדהימים עם יחידת הפיקוח. באשר למגבלות שייקבעו בצו, כל סעיף שייקבע, קריטי לתת ליחידת צור את הכלים, כי יש חשש לאיזשהו קטין. המחסור בכלים הוא ואקום וזה קריטי. מדובר על הפרת צו שנקבעו בו מגבלות לאחר שנשקלו החירויות. הנוסח המוצע מעלה חשש שיגיעו לבימ"ש והוא יקבע שהופעל שיקול דעת לא נכון".

עו"ד יואל הדר, יועמ"ש המשרד לביטחון הפנים: "המטרה היא להגן במיוחד על ציבור הקטינים מפני צלקת שלא ניתנת למחיקה וגם להגן על המפוקחים שלא יבצעו עבירה שפוגעת בהם. כשרואים מפוקח ליד סוחר סמים, אין שום סמכות לעשות דבר במקרה כזה. אם היה מדובר בשוטר לא הייתה בעיה כי מדובר במי שמפר צו. מאחר שזו יחידה בשב"ס, צריך את סמכות העיכוב. לא מדובר על שוטרים אלא על קצינים שיש להם שיקול דעת רחב יותר".

למרות ההתנגדויות שהועלו בדיון, הוועדה אישרה בסופו של דבר את הצו כך שיאפשר מעצר בכל הפרה של הצו ולא רק בהפרות המעלות חשש לביצוע עבירה או להגברת הסיכון לביצועה.

יחידת צור הוקמה בשנת 2006 בשב"ס, ופועלת מכוח חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. יחידת הפיקוח מבצעת את הפיקוח הלכה למעשה על עברייני המין באופן גלוי או סמוי. תחת אחריות הפיקוח של שב"ס ישנם 1240 מפוקחים בזמן נתון, כאשר המספרים גדלים ב 10% כל שנה.

יחידת הפיקוח מבצעת אלפי פעולות פיקוח כל שנה, כאשר בכ-800 מהן מתגלות הפרות של תנאי צו הפיקוח על עבריין המין. מרבית ההפרות מסתיימים בראיונות אזהרה שעוברים המפוקחים, ובכרבע מהם מוגשת תלונה למשטרה. ההחלטה אם לקיים ראיון אזהרה או תלונה במשטרה נגזרת מההיסטוריה של העבריין, חומרת ההפרה ורמת המסוכנות של העבריין.