עוד שבוע
כמידי חמש שנים
באופן קבוע,
אני עומד בפני
בחירה מוניציפלית
עבורי היא קרדינלית,
אני בוחר בגאווה
את האהבה שלי,
היפה בנשים מחד
לקדנציה שישים
שלנו ביחד.