פרקליט המדינה שי ניצן הודיע אמש (ראשון) כי הפרקליטות שוקלת את העמדתו לדין של אפי נוה, יו"ר לשכת עורכי הדין, בכפוף לשימוע. זאת, לאחר שניצן קיבל את המלצת המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים ושל פרקליטות מחוז מרכז בנושא. העמדתו של נוה לדין נשקלת בגין ביצוע עבירות של קשירת קשר לעוון, יציאה מישראל וכניסה לישראל שלא כחוק בצוותא, וקבלת דבר במרמה בצוותא.

על פי חומר החקירה, החליטו נוה ואישה שהיתה עימו לצאת יחד לחו"ל. השניים קשרו קשר להסתיר ולהעלים במרמה ושלא כחוק את יציאת האישה מגבולות ישראל, וכניסתה חזרה לגבולות ישראל, ולמנוע במרמה ושלא כחוק את תיעוד הכניסה והיציאה הרשמיים ברישומי המעברים.

 על פי החשד, נוה הזדהה בפני העמדה הממוכנת המוציאה אישור מעבר ליוצאים לחו"ל, וקיבל את אישור המעבר. לעומת זאת, האישה שיצאה עמו לא הזדהתה בעצמה, לא בפני בקר גבולות ולא בפני עמדה ממוכנת וממילא לא קיבלה אישור יציאה מהארץ. עם קבלת אישור היציאה, מסר אותו נוה לידי האישה, והיא עברה בשער המעבר באמצעותו. במקביל, נצמד נווה אל גבה של אישה אחרת שעברה בשער המעבר באמצעות אישור המעבר שלה עצמה, צעד מאחוריה ובעקבותיה בזריזות, וכך השתחל ועבר בשער המעבר יחד עמה בו זמנית. בדרך דומה פעלו השניים עת חזרו לישראל שאזי נצמד נוה לאישה שחזרה עמו.

באופן זה הוסתרו והועלמו יציאתה וכניסתה של האישה מישראל ולישראל ונמנע תיעודן הרשמי בתיעוד המעברים, וזאת במרמה ושלא כחוק.

 בעת החזרה, בקרית גבול שהוצבה ושהתה בסמוך לשערי מעבר אלה הבחינה בהתנהלותם של נוה והאישה שלצדו וניגשה אליהם, ותשאלה אותם תשאול ראשוני בנושא. במהלך תשאול זה הציגו השניים מצג כוזב לפיו אינם יודעים במה מדובר. נוה אף טען בפני הבקרית בכזב שכלל אינו מכיר את האישה.

 בגין כל אלה הפרקליטות שוקלת להעמיד את נוה לדין בכפוף לשימוע שיתקיים, ככל שיתבקש, בפני פרקליטות המחוז. הודעה על כך נמסרה היום לבא כוחו של נוה.

כזכור, בעבר הסביר נוה את מעשיו בכך שניסה להסוות את טיסתו עם האישה עמה הוא מצוי בקשר היות והוא מצוי בלב הליך גירושים. לאחר פרסום המקרה וחקירתו של נוה בנתב"ג, נוה נזהר מלהודיע החלטות אודות המשך כהונתו כיו"ר לשכת עורכי הדין. בעבר, הבטיח רק כי לא ישתתף בישיבה הבאה בועדה למינוי השופטים, אם זו תתחרש בזמן שחקירתו נמשכת. התייחסות דומה סיפקה גם שרת המשפטים איילת שקד.