על אהבתי הכנה
כתבתי לך בשיר
"נשיקה ראשונה",
שילמתי על כך מחיר
הוגש נגדי כתב אישום
בגין מס שפתיים.
עכשיו אני אוהב אותך כנישום
כפל כפליים.